Kaasunjalostusyksikkö

Kaasunjalostusyksiköllä jalostat raakabiokaasusta liikennekäyttöön tai maakaasuverkkoon soveltuvaa puhdasta biometaania.

Jalostusyksikkö muuntaa biokaasun puhtaaksi biometaaniksi

Biokaasun jalostusyksikkö jalostaa raakabiokaasusta liikennekäyttöön tai maakaasuverkkoon soveltuvaa puhdasta biometaania. Käytettävien varmatoimisten ja laadukkaiden PSA- ja membraaniteknologioiden ansiosta kemikaaleja tai vettä ei tarvita ollenkaan, ja lopputuotteen metaanipitoisuus on korkea.

 

Kaasunjalostusyksikkö.
© Carbotech Gas Systems GmbH

PSA-teknologialla liikennekaasua ja maakaasuverkkoon syötettävää kaasua

Usein käytetty biokaasun jalostuslaitteisto perustuu ns. PSA-tekniikkaan (paineenvaihteluadsorptio, Pressure Swing Adsorption). Kyseessä on paineenvaihteluun pohjautuva menetelmä, jossa adsorboiva aine sitoo itseensä raakabiokaasussa olevan hiilidioksidin. Raakakaasun kosteus ja epäpuhtaudet (esim. rikkivety, siloksaanit) poistetaan esikäsittelyn yhteydessä ennen jalostusprosessia.

Hieman eri variaatioilla varustettuna PSA-yksiköt soveltuvat niin biokaasun, kaatopaikkakaasun kuin pyrolyysikaasunkin jalostamiseen. Laitoskoot lähtevät pienessä päässä 350 Nm3/h kapasiteetista, ja niitä voidaan skaalata ylöspäin käytännössä rajattomasti.

Partnerina alan johtava valmistaja Carbotech

Biovoima edustaa Carbotech GmbH:n PSA-laitoksia. Carbotech on alan johtava valmistaja, jolla on yli 800 toteutettua kaasunkäsittelyreferenssiä, joista reilu 80 Euroopassa biokaasun käsittelyyn.

Carbotech:n PSA-teknologian etuja ovat muun muassa:

 • Alhainen energiankulutus, kapasiteetista riippuen 0,16-0,24 kWh/Nm3
 • Korkealaatuinen lopputuote
 • Pieni (alle 1 %) metaanihävikki
 • Varmatoimisuus; kehittynyt ja vakiintunut teknologia
 • Ei tarvetta veden tai kemikaalien käytölle
 • Kompakti laitoskoko; modulaarinen, konttimallinen ratkaisu
 • Helppokäyttöisyys ja jatkuvatoimisuus
 • Täysin automatisoitu ja etävalvottavissa oleva prosessi

Joustavat käyttökapasiteetit membraaniin perustuvalla jalostuksella

Membraani on biokaasun jalostusmenetelmä, jossa puhdistettava kaasu virtaa satojen spagettimaisten ohuiden putkien läpi. Hiilidioksidi ja metaani erottuvat toisistaan niiden erilaisen läpäisykyvyn mukaan. Puhdistus tapahtuu yleensä kaksi- tai kolmivaiheisesti, eli kaasua kierrätetään prosessissa, jotta riittävän korkea metaanipitoisuus saavutetaan.

Membraanijalostuksen etuja ovat muun muassa:

 • Soveltuvuus pieniinkin kohteisiin, alkaen 50 Nm3/h
 • Korkea lopputuotteen metaanipitoisuus, alhainen metaanihävikki
 • Varmatoiminen teknologia
 • Edullinen hankintakustannus
 • Ei tarvetta veden tai kemikaalien käytölle
 • Helppo, automatisoitu ja etävalvottu käyttö