fbpx

Kaasunjalostusyksikkö

Kaasunjalostusyksiköllä jalostat raakabiokaasusta liikennekäyttöön tai maakaasuverkkoon soveltuvaa puhdasta biometaania.

Jalostusyksikkö muuntaa biokaasun puhtaaksi biometaaniksi

Raaka biokaasu sisältää metaanin lisäksi tyypillisesti noin 35-40 % hiilidioksidia sekä pieniä määriä vettä, typpeä, happea ja epäpuhtauksia. Jotta kaasu soveltuu käytettäväksi esimerkiksi auton moottorissa, tulee suurin osa näistä komponenteista poistaa ennen paineistusta ja tankkausta.

Biokaasun jalostusyksikkö jalostaa raakabiokaasusta liikennekäyttöön tai maakaasuverkkoon soveltuvaa puhdasta biometaania. Käytettävien varmatoimisten ja laadukkaiden PSA- ja membraaniteknologioiden ansiosta kemikaaleja tai vettä ei tarvita ollenkaan, ja lopputuotteen metaanipitoisuus on korkea.

 

Pyydä tarjous »

Jalostusyksikkö muuntaa biokaasun puhtaaksi biometaaniksi

© Carbotech Gas Systems GmbH

PSA-teknologialla liikennekaasua ja maakaasuverkkoon syötettävää kaasua

Usein käytetty biokaasun PSA-jalostuslaitteisto perustuu niin sanottuun paineenvaihteluadsorptioon (Pressure Swing Adsorption), jossa adsorpoiva aine sitoo itseensä raakakaasussa olevan hiilidioksidin tietyssä paineessa ja vapauttaa sen toisessa. Raakakaasun kosteus ja epäpuhtaudet (esim. rikkivety, siloksaanit) poistetaan esikäsittelyn yhteydessä ennen jalostusprosessia.

Hieman eri variaatioilla varustettuna PSA-yksiköt soveltuvat niin biokaasun, kaatopaikkakaasun kuin pyrolyysikaasunkin jalostamiseen. Laitoskoot lähtevät pienessä päässä 350 Nm3/h kapasiteetista, ja niitä voidaan skaalata ylöspäin käytännössä rajattomasti.

Kaasun puhditus: PSA prosessikaavio. © Suomen Biovoima Oy
Kaasun puhdistus: PSA-tekniikan prosessikaavio.

Joustavat käyttökapasiteetit membraaniin perustuvalla jalostuksella

Membraani on biokaasun jalostusmenetelmä, jossa puhdistettava kaasu virtaa satojen ohuiden, spagettimaisten putkien läpi. Hiilidioksidi ja metaani erottuvat toisistaan niiden erilaisen läpäisykyvyn mukaan. Puhdistus tapahtuu yleensä kaksi- tai kolmivaiheisesti, eli kaasua kierrätetään prosessin sisällä. Näin saavutetaan korkea lopputuotteen laatu ja pieni metaanihäviö.

Membraanijalostuksen etuja ovat muun muassa:

 • Soveltuvuus pieniinkin kohteisiin, alkaen 50 Nm3/h
 • Korkea lopputuotteen metaanipitoisuus, alhainen metaanihävikki
 • Varmatoiminen teknologia
 • Edullinen hankintakustannus
 • Ei tarvetta veden tai kemikaalien käytölle
 • Helppo, automatisoitu ja etävalvottu käyttö

Partnerina alan johtava valmistaja Carbotech

Biovoima edustaa Carbotech GmbH:n PSA-laitoksia. Carbotech on alan johtava valmistaja, jolla on yli 800 toteutettua kaasunkäsittelyreferenssiä, joista yli 100 biokaasun käsittelyyn.

Carbotech:n PSA-teknologian etuja ovat muun muassa:

 • Alhainen energiankulutus, kapasiteetista riippuen 0,16-0,24 kWh/Nm3
 • Korkealaatuinen lopputuote
 • Pieni (alle 1 %) metaanihävikki
 • Varmatoimisuus; kehittynyt ja vakiintunut teknologia
 • Ei tarvetta veden tai kemikaalien käytölle
 • Kompakti laitoskoko; modulaarinen, konttimallinen ratkaisu
 • Helppokäyttöisyys ja jatkuvatoimisuus
 • Täysin automatisoitu ja etävalvottavissa oleva prosessi

 

Carbotech Gas Systems GmbH

 

 

 

Pyydä tarjous »