fbpx

BIOadapter -verkkoliitoskontti

Kompakti ratkaisu biometaanin siirtoon kaasuverkkoon tai suoraan käyttökohteeseen.

Verkkoliitoskontti - biometaanin syöttö maakaasuverkkoon

Biometaanin maakaasuverkkoon syöttöä varten Biovoiman omaan valmistukseen kuuluu konttirakenteinen ratkaisu – verkkoliitoskontti, jolla syötettävän biometaanin paine säädetään tarkasti verkon vaatimusten tasolle ja kaasu syötetään verkkoon. Verkkoliitoskontti mahdollistaa myös kaasun hajustuksen sekä kaupallisen syötetyn kaasun laadun ja määrän mittauksen ja verkkoyhtiön laskuttamisen sen perusteella.

Kaasu voidaan syöttää verkkoon heti biokaasun jalostuksen jälkeen tai kuljettaa kontin luo joko putkilinjalla tai korkeapaineisella siirtokontilla. Verkkoliitoskonttia voidaan käyttää paineenalennukseen myös muissa kohteissa kuin kaasun verkkoonsyötössä.

Pyydä tarjous »

Lataa esite!
Verkkoliitoskontti - biometaanin syöttö maakaasuverkkoon

Tehdasvalmisteinen, kompakti ratkaisu

Tehdasvalmisteinen, kompakti ratkaisu

Verkkoliitoskontti on 10’ merikonttiin rakennettu tehdasvalmisteinen ratkaisu, joka on vakioitu lähes kokonaisuudessaan. Vain putkiston koko, paineensäädön komponentit sekä kontin lisävarusteet valitaan asiakaskohtaisesti sen mukaan, kuinka kaasu tuodaan kontille, mikä on kaasuverkon paine ja paljonko kaasua kontin läpi saa virrata.

Tämän lisäksi verkkoliitoskontti voidaan varustaa seuraavin lisävarustein:

 • Kaasukromatografi, joka mittaa kaasun koostumuksen todella tarkasti. Käytetään usein tilanteissa, jossa laadulle on erittäin tarkat vaatimukset, tai jos kaasunjalostusyksikön laatumittaus on vaillinainen. Heikkolaatuiseksi todettu kaasu voidaan automaation kautta palauttaa jalostusyksikölle tai siirtää esimerkiksi soihdulle.
 • Kaasun hajustusyksikkö, joka asennetaan, mikäli kaasua ei ole vielä hajustettu jalostuksen yhteydessä. Hajustevaihtoehtoja on useita ja usein verkkoyhtiöllä on tähän vaatimuksia. Yleisin hajuste lienee THT eli tetrahydrotiofeeni.
 • Lisäsisääntuloliittimet NGV1 tai NGV2.
 • Asiakkaan logot koristamaan julkisivua.
 • Virtausmittari (myös etäluettava). Yksinkertaisissa kohteissa (esimerkiksi kaasun siirto polttimelle) virtausmittaus voidaan jättää pois.

Suunniteltu ja tehty Suomessa.

Lataa BIOadapter-esite

Biometaanin syöttö maakaasuverkkoon – miten se tapahtuu?

 1. Raakabiokaasu jalostetaan biometaaniksi kaasunjalostusyksikössä. Jalostuksen jälkeen biokaasu on lähes puhdasta metaania eli se vastaa ominaisuuksiltaan maakaasua.
 2. Tuotettu biometaani siirretään verkkoliitoskontille putkilinjalla tai kaasunsiirtokontilla.
 3. Verkkoliitoskontissa syötettävän biometaanin paine säädetään tarkasti paikallisen maakaasuverkon vaatimusten tasolle. Tyypillinen putkella tuodun kaasun paine on 4-12 bar ja siirtokontissa kuljetetun kaasun paine on 200-300 bar. Kaasuverkon paine on puolestaan linjan tyypistä riippuen 4-60 bar. Suurien paine-erojen kohdalla paineenalennusyksikkö on lämmitetty, sillä kaasun lämpötila alenee merkittävästi paineen laskiessa.
 4. Kaasun virtaus mitataan, jotta verkkoyhtiötä tai loppuasiakasta voidaan laskuttaa syötetyn kaasun määrän mukaisesti.
 5. Kaasu hajustetaan, mikäli sitä ei ole tehty vielä biokaasun jalostusyksikön yhteydessä.
 6. Lopuksi biometaani syötetään maakaasuverkkoon.

 

Lataa Bioadapter-esite »

Verkkoliitoskontti soveltuu myös lämpökeskuksiin ja teollisiin kohteisiin

Verkkoliitoskonttia voidaan käyttää paineenalennukseen myös muissa kohteissa kuin kaasun verkkoonsyötössä. Kontin paineenalentimien avulla esimerkiksi 250 bar kaasukontin paine voidaan laskea sopivaksi asiakkaan kaasupolttimille taikka teollisuuden prosesseihin. Se mahdollistaa esimerkiksi biokaasun käytön lämpölaitoksen varapolttoaineena. Pienillä muokkauksilla tuote voidaan rakentaa myös vastaanottamaan maakaasuverkosta kaasua käyttökohteeseen.

Pyydä tarjous »