fbpx

Kaasun jalostus

Kaasunjalostusyksiköllä jalostat raakabiokaasusta maakaasuverkkoon, teollisuus- tai liikennekäyttöön soveltuvaa puhdasta biometaania.

Jalostusyksikkö muuntaa biokaasun puhtaaksi biometaaniksi

Raaka biokaasu sisältää metaanin lisäksi tyypillisesti noin 35-40 % hiilidioksidia sekä pieniä määriä vettä, typpeä, happea ja epäpuhtauksia. Jotta kaasu soveltuu käytettäväksi esimerkiksi auton moottorissa, tulee suurin osa näistä komponenteista poistaa ennen paineistusta ja tankkausta.

Biokaasun jalostusyksikkö jalostaa raakabiokaasusta maakaasuverkkoon, teollisuus- tai liikennekäyttöön  soveltuvaa puhdasta biometaania. Käytettävien varmatoimisten ja laadukkaiden membraani- ja PSA-teknologioiden ansiosta kemikaaleja tai vettä ei tarvita ollenkaan, ja lopputuotteen metaanipitoisuus on korkea.

 

Pyydä tarjous »

Jalostusyksikkö muuntaa biokaasun puhtaaksi biometaaniksi

Joustavat käyttökapasiteetit membraaniin perustuvalla kaasunjalostuksella

Joustavat käyttökapasiteetit membraaniin perustuvalla kaasunjalostuksella

Biovoiman BIOupgradeCH4 kaasun jalostusjärjestelmä on automaattinen, helposti valvottava ja etäohjattava jalostusjärjestelmä, joka hyödyntää maailman johtavan membraanitoimittajan, Air Productsin membraaniteknologiaa. BIOupgradeCH4 mahdollistaa tehokkaan kaasunjalostuksen jopa yli 99% metaanipitoisuuteen.

Membraani on biokaasun jalostusmenetelmä, jossa puhdistettava kaasu virtaa satojen ohuiden, spagettimaisten putkien läpi. Hiilidioksidi ja metaani erottuvat toisistaan niiden erilaisen läpäisykyvyn mukaan. Puhdistus tapahtuu yleensä kaksi- tai kolmivaiheisesti, eli kaasua kierrätetään prosessin sisällä. Näin saavutetaan korkea lopputuotteen laatu ja pieni metaanihäviö.

BIOupgradeCH4 mahdollistaa räätälöitynä paitsi biokaasun jalostuksen biometaaniksi, myös kaasun syöttämiseen maakaasuverkkoon. BIOupgradeCH4 voidaan integroida Biovoiman BIOadapterCH4verkkoliitoskonttiin. Tällöin jalostusyksikkö huolehtii biokaasun jalostuksesta verkon vaatimusten tasolle, sekä kaasun määrän ja laadun mittauksesta varmistaen samalla tuotetun biometaanin seurannan ja laskutuksen.

Pyydä tarjous

Membraanijalostuksen edut

Membraani on biokaasun jalostusmenetelmä, jossa puhdistettava kaasu virtaa satojen ohuiden, spagettimaisten putkien läpi. Hiilidioksidi ja metaani erottuvat toisistaan niiden erilaisen läpäisykyvyn mukaan. Puhdistus tapahtuu yleensä kaksi- tai kolmivaiheisesti, eli kaasua kierrätetään prosessin sisällä. Näin saavutetaan korkea lopputuotteen laatu ja pieni metaanihäviö.

Membraanijalostuksen etuja ovat muun muassa:

 • Soveltuvuus pieniinkin kohteisiin, alkaen 50 Nm3/h
 • Korkea lopputuotteen metaanipitoisuus, alhainen metaanihävikki
 • Varmatoiminen teknologia
 • Edullinen hankintakustannus
 • Ei tarvetta veden tai kemikaalien käytölle
 • Helppo, automatisoitu ja etävalvottu käyttö
Lataa BIOupgrade esite!
Membraanijalostuksen edut

PSA-teknologia suuren kapasiteetin biometaanintuotantoon

Usein käytetty biokaasun PSA-jalostuslaitteisto perustuu niin sanottuun paineenvaihteluadsorptioon (Pressure Swing Adsorption), jossa adsorpoiva aine sitoo itseensä raakakaasussa olevan hiilidioksidin tietyssä paineessa ja vapauttaa sen toisessa. Raakakaasun kosteus ja epäpuhtaudet (esim. rikkivety, siloksaanit) poistetaan esikäsittelyn yhteydessä ennen jalostusprosessia.

Hieman eri variaatioilla varustettuna PSA-yksiköt soveltuvat niin biokaasun, kaatopaikkakaasun kuin pyrolyysikaasunkin jalostamiseen. Laitoskoot lähtevät pienessä päässä 350 Nm3/h kapasiteetista, ja niitä voidaan skaalata ylöspäin käytännössä rajattomasti.

Kaasun puhditus: PSA prosessikaavio. © Suomen Biovoima Oy
Kaasun puhdistus: PSA-tekniikan prosessikaavio.

Partnerina alan johtava valmistaja Carbotech

Biovoima edustaa Carbotech GmbH:n PSA-laitoksia. Carbotech on alan johtava valmistaja, jolla on yli 800 toteutettua kaasunkäsittelyreferenssiä, joista yli 100 biokaasun käsittelyyn.

Carbotech:n PSA-teknologian etuja ovat muun muassa:

 • Alhainen energiankulutus, kapasiteetista riippuen 0,16-0,24 kWh/Nm3
 • Korkealaatuinen lopputuote
 • Pieni (alle 1 %) metaanihävikki
 • Varmatoimisuus; kehittynyt ja vakiintunut teknologia
 • Ei tarvetta veden tai kemikaalien käytölle
 • Kompakti laitoskoko; modulaarinen, konttimallinen ratkaisu
 • Helppokäyttöisyys ja jatkuvatoimisuus
 • Täysin automatisoitu ja etävalvottavissa oleva prosessi

 

Carbotech Gas Systems GmbH

 

 

 

Pyydä tarjous »