fbpx

Lämmönvaihtimet

Biokaasulaitoksen lämpöenergian uudelleenhyödyntäminen Westcome® lämmönvaihtimien avulla.

Biokaasulaitoksen ja jätevedenpuhdistamon energiatehokkuus uudelle tasolle

Biokaasulaitoksissa kaasun tuottava mikrobiologinen prosessi vaatii toimiakseen lämpöenergiaa, minkä lisäksi useissa EU-alueen laitoksissa on vielä erillinen lämmöllä toimiva hygienisointiprosessi. Laitoksen tarvitsema lämpö tuotetaan tyypillisesti polttamalla syntyvää biokaasua. Näin ollen on selkeää, että mitä enemmän lämpöä saadaan prosessista talteen ja hyödynnettyä uudelleen, sitä enemmän biokaasua tai siitä tuotettua energiaa jää myytäväksi, eli sitä energiatehokkaampi ja kannattavampi biokaasulaitoksesta tulee.

Me Biovoimalla lähdemme siitä, että biokaasureaktoreista ja etenkin hygienisoinnista saatava hukkalämpö kannattaa hyödyntää uudelleen. Tässä avuksi tulee lietelämmönvaihtimien huipputeknologia, joka on tarkoitettu ennen kaikkea biokaasulaitoksille ja jätevedenpuhdistamoille.

Huipputehoiset Westcome® lämmönvaihtimet lietemateriaaleille

Westcomen ainutlaatuinen lämmönvaihdinratkaisu perustuu patentoituun rakenteeseen, jossa lämpö siirtyy suoraan kuumapuolen lietteestä kylmäpuolen lietteeseen ilman väliainetta. Westcome® lämmönvaihtimilla saavutetaan optimiolosuhteissa jopa 80 % lämpöenergian uudelleenhyödyntäminen.

Ainutlaatuinen rakenne luo lämmönvaihtimille huoltovapauden. Hidas materiaalin vastavirtaus pitää kuuma-kylmäpuolien väliset lämpötilaerot jatkuvasti tasaisina, ja lämmönvaihdin on rakennettu sitten, ettei siinä ole kulmia, joihin liete voisi juuttua tai saostua. Westcome® lämmönvaihtimille ei siten ole ollenkaan huolto-ohjelmaa, sillä ne ovat todistetusti kestäneet yli kymmenen vuotta ilman ensimmäistäkään toimintakyvyn alenemisen vuoksi ilmaantunutta huoltotarvetta.

Pyydä tarjous »

© Westcome Heat Exchangers A/S

Westcome® lämmönvaihtimien patentoidun rakenteen tärkeimmät hyödyt

  • Korkea lämmönsiirron hyötysuhde
  • Pakotettu värähtely (=stirring) matalan virtausnopeuden kautta
  • Alhainen lietteen painehäviö
  • Ei tukkeutumisia
  • Projektikohtainen rakenne
  • Ei huoltotarpeita normaalikäytössä
  • Kyky itsepuhdistettavuuteen
  • Ei tiivisteitä
  • Ei ohivirtauksen riskiä.

Suomen Biovoima on Westcome Heat Exchangers A/S virallinen partneri.

 

Westcome Heat Exchangers logo

Lämmönvaihtimen rakenne

Layout lämmönvaihtimesta lietemateriaaleille.
© Westcome Heat Exchangers A/S