fbpx

Kaasun kompressointi ja nesteytys

Siirrettävyyden helpottamiseksi kaasu voidaan paineistaa tai nesteyttää erittäin tiiviiseen kuljetusmuotoon.

Kaasun paineistus on tyypillisin tapa helpottaa kaasun siirrettävyyttä

Biometaani eli jalostettu biokaasu tai maakaasu voidaan kompressoida eli paineistaa sen käyttöä tai siirtoa varten aina 300 bar paineeseen saakka, tyypillisimmin kuitenkin 250 bar paineeseen. Kaasua kompressoidessa sen tilavuus pienenee ja täten liikuteltavuus paranee.

Kaasukompressorien markkinajohtaja takaa teknisen laadun

Yhteistyökumppanimme biokaasun kompressoinnissa on italialainen, alalla yli 40 vuotta toiminut Fornovo Gas Srl. Fornovo Gas on Euroopan markkinajohtaja maakaasun ja biometaanin paineistukseen tarkoitettujen kompressoreiden suunnittelussa ja valmistuksessa.

Fornovo Gas:n tuotevalikoimaan kuuluu kompressoreita maakaasulle, biokaasulle, biometaanille kuin myös prosessiteollisuuteen. He ovat toimittaneet kaikkiaan yli 1000 kompressoria erilaisiin sovellutuksiin.

Kaasukompressorien markkinajohtaja takaa teknisen laadun

© Fornovo Gas Srl

Fornovo Gas:n kaasun kompressointiratkaisut

CNG/CBG

  • Kompressorit emoasemille eli maakaasuverkosta tai biokaasun jalostuslaitteistoista suoraan kaasuntankkausasemalle paineistavat kompressorit. Tyypillisesti tulopaine on 3-16 bar ja lähtöpaine 250-275 bar.
  • Kompressorit tytärasemille eli kaasuntankkausasemille, joille maakaasu tai biometaani tuodaan paineistettuna. Näillä asemilla korkeimmat paineet siirtyvät suoraan varastosta auton tankkiin, ja kompressorin kautta menee vain osa kaasusta laajalla paineskaalalla.

Kun puhutaan maakaasun ja biokaasun paineistetuista muodoista, käytetään usein lyhenteitä CNG ja CBG. Nämä vastaavat englanninkielisiä termejä Compressed Natural Gas ja Compressed Biogas.

Biometaanin syöttö kaasuverkkoon

  • Kompressorit biometaanin syötölle maakaasuverkkoon. Tyypillisesti kaasunjakeluverkot ovat 4-16 bar ja suuret siirtolinjat 20-60 bar.

Maakaasuverkon paineistus

  • Kompressorit maakaasuverkon paineistukseen kaasun verkkoonsyötön yhteydessä tai kun verkoston painetta tulee kasvattaa.

Tekniset kaasut

  • Mittatilaustyönä tehdyt öljyttömät kompressorit tyypillisimmille teknisille kaasuille kuten ilma, hiilidioksidi tai typpi.

Kaikki ratkaisut on mahdollista toimittaa pelkkänä kompressorina tai täydellisenä GASVECTOR-ratkaisuna, jossa kompressori, sähkö- ja automaatiojärjestelmät sekä tarvittaessa kaasusylinterit ovat sijoitettuna yhteen sääsuojattuun konttiin.

Pyydä tarjous kaasukompressorista »

© Fornovo Gas Srl

Maakaasun ja biokaasun nesteytys

Kun puhutaan maakaasun ja biokaasun nesteytetyistä muodoista, ilmenevät teksteissä usein lyhenteet LNG ja LBG. Nämä tulevat englanninkielisistä sanoista Liquefied Natural Gas ja Liquefied Biogas.

Maakaasua ja biokaasua nesteytetään tyypillisesti jäähdyttämällä kaasua. Maakaasu, joka on pääosin metaania ja sisältää pieniä määriä etaania, nesteytyy noin -163°C lämpötilassa. Myös biokaasun nesteytymislämpötila on noin -163°C, sillä se on nesteytysvaiheessa lähes puhdasta biometaania kun raakakaasusta on ensin erotettu pois hiilidioksidi ja epäpuhtaudet. Nesteytymislämpötilaa saadaan nostettua korottamalla painetta.

Maakaasua ja biometaania nesteytetään, jotta kaasun tilavuus puristuisi kuudessadasosaan siitä, mitä se olisi ilmakehän paineessa. Tämä mahdollistaa kaasun huomattavasti helpomman ja siten taloudellisemman liikuteltavuuden ja varastoinnin.

Näin ollen nesteytystä käytetään tyypillisesti paineistuksen sijaan silloin, kun:

  1. kaasun kuljetusmatkat ovat pitkiä, ja
  2. kun kaasua halutaan mahdollisimman suuri määrä mahdollisimman pieneen tilavuuteen, kuten laivojen polttoainekäytössä.

Biovoima partnerina kokonaisratkaisun rakentamisessa

Kaasun paineistukseen ja etenkin nesteytykseen liittyvät ratkaisut räätälöidään aina asiakkaan tarpeen ja kohteen vaatimusten mukaisesti. Biovoiman erikoisosaamiseen kuuluu kartoittaa kaasun tuotantoon ja/tai käyttöön liittyvät kokonaistaloudellisimmat tekniset toteutukset, joiden kaupalliset hyödyt ovat mahdollisimman korkeat. Voimme auttaa myös kaasunkäyttösopimusten kanssa arvoketjun loppupäässä.

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä, voisimmeko olla avuksi optimaalisen ratkaisun löytämiseksi!

Ota yhteyttä »