fbpx

Teknologiat ja ratkaisut

Optimaaliset ratkaisut juuri sinun tarpeisiisi.

Teknologiat ja ratkaisut biometaanin ja biokaasun tuotantoon

Mikä on paras tapa lisätä biokaasulaitoksen kannattavuutta ja tehoa tai kuinka jalostaa raakabiokaasusta biometaania? Suunnittelemme ja toteutamme tilanteeseen räätälöityjä ratkaisuja, joka perustuvat juuri kyseisen laitoksen tarpeisiin ja tavoitteisiin. Oletko laajentamassa biokaasulaitoksesi toimintaa? Kustannustehokkaat omat teknologiat ja ratkaisumme lisäävät laitoksesi tehokkuutta ja tuottavuutta, valitsemme parhaat käytettävissä olevat teknologiat.

Asiantuntijamme etsivät optimaalisen ratkaisun sinun tarpeisiisi.

Teknologiat ja ratkaisut biometaanin ja biokaasun tuotantoon

Mitä tuomme liiketoimintaasi?

Nykyaikaista helposti

Me olemme kumppanisi, joka tekee monimutkaisesta helposti ymmärrettävää

Kaikki tehot irti prosessin optimoinnilla

Me tunnemme biokaasuun ja biometaaniin liittyvät teknologiat ja osaamme ottaa siitä kaiken irti

Sujuvuutta toimintaan

Poistamme tuotannon pullonkaulat ja tuomme toimintaan ketteryyttä ja varmuutta

Asiakaslähtöinen kumppani

Meillä liikkeelle lähdetään siitä, että haemme aina asiakkaalle kannattavuuden näkökulmasta parhaan ratkaisun. Ei ole olemassa yhtä teknologiaa, joka vastaisi jokaisen yksilöllisiin tarpeisiin ja siksi teknologianeutraalina toimijana etsimme aina toimivimman kokonaisuuden.

Ratkaisut

Biokaasulaitoksen avulla muutat orgaaniset jätteet ja sivuvirrat tuotoiksi valmistamalla niistä kustannustehokkaasti uusiutuvaa energiaa ja lannoitetta. Tuotettua biokaasua voidaan hyödyntää sähkön- ja lämmöntuotantoon tai jalostaa biometaaniksi, jota voidaan käyttää liikennepolttoaineena tai syöttää maakaasuverkkoon fossiilisen kaasun korvaajana.

Lue lisää

Raaka biokaasu sisältää suurimmaksi osaksi metaania ja hiilidioksidia, joiden lisäksi siinä on pieniä määriä muita yhdisteitä. Biokaasun jalostusyksikkö jalostaa raakabiokaasusta liikennekäyttöön tai maakaasuverkkoon soveltuvaa puhdasta biometaania. Varmatoimisten ja laadukkaiden PSA- ja membraaniteknologioiden ansiosta kemikaaleja tai vettä ei tarvita ollenkaan, ja lopputuotteen metaanipitoisuus on korkea.

Lue lisää

Suomen Biovoima Oy on tuonut markkinoille täysin uudenlaisen BioPark® kaasuntankkausasemakonseptin. Sen ainutlaatuinen tekninen skaalautuvuus sekä kustannustehokkaasti toteutettu visuaalinen rakenne tekevät siitä erinomaisen ratkaisun niin suurille kuin pienille liikennekaasun jakelijoille sekä myös yksityisten tankkausasemien rakentajille.

Lue lisää

Biometaani eli jalostettu biokaasu tai maakaasu voidaan kompressoida eli paineistaa tai myös nesteyttää käyttöä tai siirtoa varten. Kompressoinnissa biometaani voidaan kompressoida jopa 300 bar paineeseen saakka ja nesteytyksessä biometaani saadaan jopa kuudessadasosaan siitä mitä se olisi ilmakehän paineessa.

Lue lisää

Biometaanin maakaasuverkkoon syöttöä varten Biovoiman omaan valmistukseen kuuluu konttirakenteinen ratkaisu – verkkoliitoskontti, jolla syötettävän biometaanin paine säädetään tarkasti verkon vaatimusten tasolle ja kaasu syötetään verkkoon. Verkkoliitoskontti mahdollistaa myös kaasun hajustuksen sekä kaupallisen syötetyn kaasun laadun ja määrän mittauksen ja verkkoyhtiön laskuttamisen sen perusteella.

Lue lisää

Kun biometaani halutaan kuljettaa kaasun käyttöä varten biokaasulaitoksen ulkopuolelle, ovat korkeapaineiset kaasunsiirtokontit kustannustehokas tapa tähän. Siirtokontteja on tarjolla aina 20 jalan konteista aina 45 jalkaisiin kontteihin asti. Materiaalina konteissa käytetään joko terästä tai lasikuitua.

Lue lisää

Sekä olemassa oleviin että uusiin biokaasulaitoksiin on mahdollista liittää biokaasusta paikallista energiaa tuottava CHP-laitos (CHP eli Combined heat and power). CHP-laitoksia saa eri kokoluokissa. Valinta tehdään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää

Biokaasulaitosprosessissa syntyvää ja tarvittavaa lämpöä ei kannata heittää hukkaan, vaan se kannattaa ottaa talteen lämmönvaihtimella. Partnerimme Westcomen ainutlaatuinen lämmönvaihdinratkaisu perustuu patentoituun rakenteeseen, jossa lämpö siirtyy suoraan kuumapuolen lietteestä kylmäpuolen lietteeseen ilman väliainetta. Westcome® lämmönvaihtimilla saavutetaan optimiolosuhteissa jopa 80 % lämpöenergian uudelleenhyödyntäminen.

Lue lisää

Biokaasulaitoksen syötteiden esikäsittelylaitteistot on tarkoitettu eri jätevirtojen erottamiseen toisistaan sekä syötteen palakoon pienentämiseen. Ratkaisut pohjautuvat aina syötteen ominaisuuksiin sekä tarvittavaan kapasiteettiin, joten ne valitaan kuhunkin projektiin tapauskohtaisesti ja alan parhaaksi todettujen teknologioiden mukaisesti. Esimerkiksi biojätteet vaativat lähes poikkeuksetta
esikäsittelylaitteiston.

Lue lisää

Biokaasulaitoksen käsittelyjäännöksellä on arvo lannoitemateriaalina. Jäännös erotellaan eli separoidaan yleensä neste- ja kuivajakeeksi. Separointiin on olemassa useita eri teknologioita, joista valinta tehdään käyttökohteen mukaisesti.

Lue lisää

Jätteestä energiaksi -ratkaisumme on erityisesti suunniteltu kehittyville markkinoille. Kyseessä on kokonaisvaltainen ratkaisu sekajätteen energiakäyttöön, joka perustuu tarkasti suunniteltuun, moderniin laitoskokonaisuuteen. Jätteestä energiaksi ratkaisumme sisältää jätteiden erottelulaitoksen, biokaasulaitoksen ja jätteenpolttolaitoksen, joiden avulla sekajäte saadaan kokonaisvaltaisesti hyödynnettyä.

Lue lisää

Kysy minulta lisää täydentävistä yksiköistä ja laitteista

Mikko Bengts

Mikko Bengts

Tekninen myyjä

Asiantuntijakumppani myös muuttuvissa tilanteissa

Asiantuntijakumppani myös muuttuvissa tilanteissa

Käyttö- ja huoltopalvelut

Pysy ajantasalla uusiutuvan energian tuoreimmista uutisista

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tilaamalla uutiskirjeen hyväksyn tietosuoja- ja rekisteriselosteen.