fbpx

Kaasunsiirtokontit

Biovoiman tarjoamat kaasunsiirtokontit ovat todennäköisesti markkinoiden kustannustehokkain ratkaisu paineistetun biometaanin siirtoon.

Biokaasun siirto kaasuputkella, korkeapainekontilla tai nesteytettynä

Biometaaniksi jalostettu biokaasu vastaa ominaisuuksiltaan lähes täysin fossiilista maakaasua, tosin hiilidioksidineutraalina versiona. Kun kaasu halutaan hyödyntää kauempana biokaasulaitoksesta, on sen kuljetukseen useita vaihtoehtoja.

Kaasun kuljetusvaihtoehdot:

 • Siirtää lyhyitä matkoja matalapaineputkella
 • Syöttää maakaasuverkkoon verkkoliitoskontilla
 • Paineistaa siirtokonttiin (termeinä CNG = paineistettu maakaasu tai CBG = paineistettu biokaasu)
 • Nesteyttää erittäin tiiviiseen kuljetusmuotoon (termeinä LNG = nesteytetty maakaasu tai LBG = nesteytetty biokaasu)
Lataa BIOlogistic esite!
Biokaasun siirto kaasuputkella, korkeapainekontilla tai nesteytettynä

Kaasunsiirtokontit ruokkivat teollisuutta ja tankkausasemia

Kun biometaani halutaan kuljettaa kaasun käyttöä varten biokaasulaitoksen ulkopuolelle, ovat korkeapaineiset kaasunsiirtokontit kustannustehokas tapa tähän. Tuotettu biometaani kuljetetaan siirtokontilla usein kaasuntankkausasemalle, biokaasua prosessienergian tuotantoon käyttäville teollisuusyrityksille tai maakaasuverkkoon syötettäväksi. Paineistettuna kaasu puristuu noin 250-300-kertaisesti.

Biovoiman edustamat UMOE-kontit ovat markkinoiden edistyksellisimpiä kuljetusratkaisuja, sillä ne valmistetaan kalliin hiilikuidun sijaan myös äärimmäisen kevyestä mutta huomattavasti edullisemmasta lasikuidusta. Nämä tyypin IV kaasunsiirtokontit tarjoavat suuren kuljetettavan CNG-määrän minimimassalla ja maksimiturvallisuudella, ja niillä on kaikki EU:ssa vaadittavat materiaalin ja kuljetusten tyyppihyväksynnät.

Vielä lasikuitukonttiakin edullisempi vaihtoehto, Biovoiman oma BIOlogistic -teräskontti on hyvä ratkaisu silloin kun kuljetettava matka on lyhyt. Korkeapaineiset tyypin I kaasunsiirtokontit ovat korkealaatuisia teräskontteja, joilla päästään edullisimpaan investointikustannukseen useisiin muihin kuljetusratkaisuihin verrattuna. Sylinterit valmistetaan Biovoiman suunnittelemana EU-alueella maailman suurimman hitsisaumattomien terässylinterien valmistajan toimesta, ja konteilla on kaikki tarvittavat TPED / ADR hyväksynnät.

 

Pyydä tarjous »

Biovoiman teräksisten kaasunsiirtokonttien etuja ovat muun muassa:

 • Edulliset tyypin I säiliöt valmistetaan teräksestä
 • Edullisin investointi lyhyisiin kuljetuksiin
 • Täyttöpaineet jopa 300 bar
 •  8580 litran vesitilavuus per siirtokontti
 • Sertifioitu -40°C / +65°C käyttölämpötiloille
 • TPED, RID/ADR mukaiset sertifikaatit
 • Teräskehikko voidaan maalata asiakkaan toiveen mukaisesti
Lataa BIOlogistic esite!
Biovoiman teräksisten kaasunsiirtokonttien etuja ovat muun muassa:

UMOE kaasunsiirtokonttien etuja ovat muun muassa:

UMOE kaasunsiirtokonttien etuja ovat muun muassa:

 • Edulliset tyypin IV säiliöt vahvasta ja kevyestä lasikuitukomposiitista
 • Jopa 70 % kevyempiä kuin teräskontit
 • Täyttöpaineet jopa 300 bar
 • Jopa 42 350 litran vesitilavuus per kontti
 • Sertifioitu -40°C / +65°C käyttölämpötiloille
 • EN 12245-3, ADR/TPED/PED mukaiset tyyppihyväksynnät

UMOE kaasunsiirtokonttien kokoluokat

Lasikuidusta valmistettuja UMOE kaasunsiirtokontteja on saatavilla seuraavissa kokoluokissa:

Kontin tyyppi

20” MEGC
Koukkulavakontti
Standard

20” ISO
Standard

20” ISO
High
cube

40” ISO
Standard

40” ISO
High cube

45” ISO
Standard

45” ISO
High cube

Tilavuus (l)

14 850

14 850

18 150

30 600

37 400

34 650

42 350

Kaasumäärä (kg)
200 bar (15°C)

2 667

2 667

3 260

5 497

6 718

6 224

7 607

Kaasumäärä (kg)
250 bar (15°C)

3 149

3 149

3 849

6 489

7 931

7 348

8 981

Siirtokonttien kaasusylintereitä on saatavilla myös 300-350 bar käyttöpaineelle.

Kysy lisää »