fbpx

Generalny Wykonawca i Integrator Technologii Biogazu i Biometanu

Budujemy instalacje biogazowe pod klucz – od projektowania po rozruch i eksploatację

Ekonomiczny kompleksowy punkt usługowy — od projektowania instalacji po dystrybucję gazu

Biogazownia składa się z wielu różnych komponentów, a naszym priorytetem jest zawsze identyfikacja technologii, które najlepiej odpowiadają potrzebom Klienta i sprawienie, by bezproblemowo ze sobą współpracowały. Nie ma jednej technologii, która pasowałaby wszystkim, a każdy przypadek jest inny. Dostarczamy instalacje pod klucz, od projektu przez budowę, po uruchomienie i eksploatację.

Pracujemy jako generalny wykonawca przy projektowaniu i realizacji projektów biogazowych, planowanych pod konkretne substraty oraz z myślą o rentowności i zrównoważonym rozwoju. Jako generalny wykonawca, zajmujemy się projektowaniem, dostawami i budową biogazowni. Odpowiadamy również za utrzymanie zakładu, wspierając użytkowników w zakresie eksploatacji, a także modernizacji już działających obiektów. Poza macierzystą Finlandią, działamy m.in. w Norwegii, Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce.

 

 

Biogazownie - sposób na przekształcanie organicznych odpadów i ubocznych strumieni w dochód.

Biogazownie mają zdolność przekształcania organicznych odpadów i ubocznych strumieni w dochód, poprzez kosztowo skuteczne przetwarzanie ich na energię odnawialną raz nawozy. Biogaz może być wykorzystywany do wytwarzania elektryczności lub ciepła, a także dalszej obróbki w celu uzyskania biometanu, który może być stosowany jako paliwo do transportu lub zamiennik gazu kopalnego w sieciach gazowych. Możliwości skalowania są praktycznie nieograniczone.

Specjalizacja w produkcji biogazu i biometanu

Projekt Maardu, Tallinn, Estonia

 • Inwestor: EKT Ecobio 2023
 • Położenie: Tallinn Area, Maardu, Estonia
 • Substraty: 24 000 t / rocznie organicznych odpadów kuchennych i przemysłowych
 • Produkcja biogazu: 30 GWh rocznie
 • Produkt uboczny: nawóz naturalny do ulepszania gleby

Film z biometanowni w Tallinnie:

Dlaczego warto współpracować z Biovoima?

Integrator niezależny technologicznie

Wybieramy najlepsze możliwe rozwiązania technologiczne do optymalnej integracji, bazując na substratach Klienta i jego potrzebach, zawsze mając na uwadze rentowność inwestycji.

Twój partner jako generalny wykonawca na każdym etapie przedsięwzięcia – od projektu do eksploatacji

Twój partner jako generalny wykonawca na każdym etapie przedsięwzięcia – od projektu do eksploatacji

Zrównoważenie i opłacalność

Celem elektrowni biogazowej jest działanie optymalne zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i inwestycji ekonomicznej przez cały cykl życia elektrowni.

Rentowność elektrowni biogazowej

Inwestycja w biogazownię może zwrócić się w ciągu kilku lat. Istnieje jednak wiele czynników, które mają na to wpływ, między innymi:

 • Warunki przyjęcia substratów, m.in. opłaty bramowe
 • Optymalizacja kosztów procesu przetwarzania odpadów
 • Potencjał wytwarzania biogazu z dostępnych substratów
 • Zastosowania dla produktu końcowego i generowane przez nie przychody
 • Strumienie przychodów i/lub oszczędności związane z wykorzystaniem nawozu
 • Wybór technologii i efektywność energetyczna biogazowni

Projekt Pieksämäki, Finland

 • Inwestor: Pieksämäen Vesi Oy 2023, Pieksämäki, Finlandia
 • Substraty: 6000 ton rocznie osadów ściekowych
 • Produkcja biogazu: 1.8 GWh rocznie
 • Produkt uboczny: nawóz naturalny do ulepszania gleby
 • W 100% odnawialny biogaz zapewnia ciepło i prąd dla całej oczyszczalni ścieków
 • Ciepło i prąd wytwarzane są w dedykowanych jednostkach wysokosprawnej kogeneracji

Film z biogazowni Pieksämäki:

Zapraszam do kontaktu ws Twojej biogazowni!

Przemyslaw Kowalski

Przemyslaw Kowalski

Sales Engineer, Poland

Agnieszka Wiktorowicz

Agnieszka Wiktorowicz

Sales, Poland

Jani Kangasaho

Jani Kangasaho

Sales Director, Partner