Ensimmäinen Biovoiman verkkoliitoskontti toimitettiin asiakkaalle (Biometaan OÜ)  Viljandiin, Viroon lokakuussa 2019. Ratkaisu auttoi mahdollistamaan olemassa olevan biokaasulaitoksen kaasun myynnin verkkoyhtiölle, kun aiemmin se on hyödynnetty vain paikallisesti. Käytännössä kaasun käyttömahdollisuudet kasvavat merkittävästi, sillä maakaasuverkko tavoittaa huomattavan määrän teollisuusyrityksiä ja kuluttajia. Verkkoliitoskontti mahdollistaa jalostetun biokaasun paineenalennuksen ja syötön maakaasuverkkoon kapasiteetilla 300 Nm3/h ja on varustettu virtausmittauksella ja ohjausautomaatiolla.

Biometaanin maakaasuverkkoon syöttöä varten Biovoiman omaan valmistukseen kuuluu konttirakenteinen ratkaisu – verkkoliitoskontti, jolla syötettävän biometaanin paine säädetään tarkasti verkon vaatimusten tasolle ja kaasu syötetään verkkoon. Verkkoliitoskontti mahdollistaa myös kaasun hajustuksen sekä kaupallisen syötetyn kaasun laadun ja määrän mittauksen ja verkkoyhtiön laskuttamisen sen perusteella.

Kaasu voidaan syöttää verkkoon heti biokaasun jalostuksen jälkeen tai kuljettaa kontin luo joko putkilinjalla tai korkeapaineisella siirtokontilla. Verkkoliitoskonttia voidaan käyttää paineenalennukseen myös muissa kohteissa kuin kaasun verkkoonsyötössä.

Lisätietoa projektista:

Toni Hiltunen, Suomen Biovoima Oy

+358 50 325 2624

toni.hiltunen@biovoima.fi