Biovoima toteuttaa Norjan Vossiin Bergenin talousalueelle suurta biometaanilaitosta, jonka rakentaminen ja laiteasennus on tavoitteena alkaa vuoden 2024 alussa. Valmistuessaan laitos tulee käsittelemään vuodessa 15.000 tonnia Bergenin talousalueen biojätteitä sekä 40.000 tonnia naudan lietelantaa. Lopputuotteena syntyy biometaania, jolla korvataan fossiilisia polttoaineita teollisuudessa. Sivutuotteina syntyy myös maanparannukseen soveltuvaa biolannoitetta.

Laitoksen investoi BIR AS, joka on yksi Norjan suurimmista jätehuoltoyrityksistä, vastaten lähes 400 000 asukkaan jätehuollosta seitsemässä eri kunnassa Bergenin talousalueella.

BIR AS:n hallituksen puheenjohtajan Aslak Sverdrupin mukaan Biovoima valittiin toimittajaksi  parhaan  kokonaisuuden vuoksi. “Olemme suorittaneet hyvin perusteellisia tutkimuksia Pohjoismaissa toimivista biokaasulaitoksista ja myös vierailleet paikan päällä useissa laitoksissa, jotka toimivat samalla teknologialla kuin nyt meille tilattu laitos. Biovoima toimittaa meille tulevaisuuteen keskittyneen, innovatiivisen kokonaisratkaisun, ja olemme valinnassamme painottaneet erityisesti sitä, että kokonaisuus pystyy tuottamaan meille korkealaatuista biokaasua, mutta myös sitä, että vaatimukset biolannoitteelle pitää olla puhtaammalla tasolla, kuin mitä tämänhetkiset säännökset meiltä edellyttävät. Tarjotun kokonaisratkaisun avulla pystymme myös varmistamaan hyvän kannattavuuden pitkällä aikavälillä. Tämä projekti on strategisesti tärkeä BIR AS:lle ja linjassa myös konsernin strategian kanssa.”

Biokaasulaitos on käyttövalmis vuoden 2026 alussa. Norjassa vaatimukset biojätteiden erilliskeräykselle vauhdittavat samankaltaisten laitosten rakentamista merkittävästi myös tulevaisuudessa.

Lisätietoa hankkeesta ja ratkaisuista:

Jani Kangasaho
Myyntijohtaja, Suomen Biovoima Oy
050 468 7907

jani.kangasaho@biovoima.fi