Pieksämäen Vesi Oy:n tilaaman ja Biovoiman urakoiman biokaasulaitoksen käyttöönottovaihe on menossa.  Biokaasulaitoksen raaka-aineena käytetään Pieksämäen Veden oman jätevedenpuhdistamon orgaanista lietettä ja siitä tuotetaan biokaasua.

Täyteen kapasiteettiin päästyään Pieksämäen Veden biokaasulaitos tulee käsittelemään vuositasolla 6 000 tonnia kuivattua jätevedenpuhdistamo- ja rasvakaivolietettä. Tuotetusta biokaasusta valmistetaan 100 % uusiutuvaa sähköä ja lämpöä jätevedenpuhdistamon omaan tarpeeseen, minkä ylitse jäävä energia syötetään sähkö- ja kaukolämpöverkkoon.

Lisätietoja:

Eero Tilsala, Suomen Biovoima Oy
eero.tilsala@biovoima.fi
+358 40 514 7047

Tero Kemppi, Suomen Biovoima Oy
tero.kemppi@biovoima.fi
+358 50 4087100