Biovoiman kehittämä verkkoliitoskontti mahdollistaa biometaanin syötön maakaasuverkkoon.

Biometaanin syöttö maakaasuverkkoon – miten se tapahtuu?

  1. Raakabiokaasu jalostetaan biometaaniksi kaasunjalostusyksikössä.
  2. Tuotettu biometaani viedään verkkoliitoskontille putkilinjalla tai kaasunsiirtokontilla.
  3. Verkkoliitoskontissa syötettävän biometaanin paine säädetään tarkasti paikallisen maakaasuverkon vaatimusten tasolle.
  4. Kaasun virtaus mitataan, jotta verkkoyhtiötä tai loppuasiakasta voidaan laskuttaa syötetyn kaasun määrän mukaisesti.
  5. Lopuksi biometaani syötetään maakaasuverkkoon.

Biovoiman kehittämä verkkoliitoskontti mahdollistaa biometaanin syötön maakaasuverkkoon. Konttia voidaan käyttää myös kaasun vastaanottoon kaasuverkosta käyttökohteeseen, jolloin kaasuverkkoon liitetyllä verkkoliitoskontilla säädetään kaasun määrää ja painetta käyttökohteen vaatimusten mukaisesti.


Olemme kehittäneet konttipohjaisen ratkaisun, jolla biokaasulaitoksella tuotettu biometaani saadaan syötettyä maakaasuverkkoon yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Näin 100 % uusiutuvalla biometaanilla saadaan täydennettyä ja jopa korvattua nykyisten maakaasuasiakkaiden fossiilisen polttoaineen käyttöä.

Verkkoliitoskonttia voidaan käyttää paineenalennukseen myös muissa kohteissa kuin kaasun verkkoonsyötössä. Kontin paineenalentimien avulla esimerkiksi 250 bar kaasukontin paine voidaan laskea sopivaksi asiakkaan kaasupolttimille taikka teollisuuden prosesseihin.

Verkkoliitoskontti on tehdasvalmisteinen ratkaisu, joka on vakioitu lähes kokonaisuudessaan. Vain putkiston koko ja paineensäädön komponentit valitaan asiakaskohtaisesti sen mukaan, kuinka kaasu tuodaan kontille, mikä on paikallisen verkkoyhtiön vaatimus syöttöpaineelle ja paljonko kaasua kontin läpi tulee virtaamaan.

Kromatografi kaasun laadun seuraamiseen

Kaasun verkkoliitoskontti voidaan varustaa myös kaasukromatografilla, jonka avulla syötettävän kaasun laatua voidaan mitata ja analysoida tarkasti. Tyypillinen tilanne, jossa kromatografia tarvitaan, on kaasunjalostusyksikön suppea analytiikka ja datan keruujärjestelmä. Verkkoyhtiöillä on usein tarkat vaatimukset kaasun laadusta, ja kromatografilla varustettu verkkoliitoskontti vastaa tähän haasteeseen analytiikan osalta.

Ensimmäinen verkkoliitoskontti lähti asiakkaalle

Ensimmäinen Biovoiman verkkoliitoskontti kuljetettiin asiakkaalle Baltiaan lokakuussa 2019. Ratkaisu tulee mahdollistamaan olemassa olevan biokaasulaitoksen kaasun myynnin verkkoyhtiölle, kun aiemmin se on hyödynnetty vain paikallisesti. Käytännössä kaasun käyttömahdollisuudet kasvavat merkittävästi, sillä maakaasuverkko tavoittaa huomattavan määrän teollisuusyrityksiä ja kuluttajia.

Kaasun syöttö sekä siirtokontista että putkilinjasta

Biovoiman verkkoliitoskontti on suunniteltu niin, että se mahdollistaa syötettävän kaasun vastaanoton hyvin erilaisilla tulopaineilla. Mikäli kaasuverkon liitäntäpiste on kaukana biokaasulaitoksesta, voidaan kaasu paineistaa laitoksella 200-300 bar siirtokontteihin ja kuljettaa verkkoliitoskontin yhteyteen. Tällöin kaasun paine alennetaan lämmitetyn venttiiliryhmän kautta vastaamaan verkon painetta ennen virtauksen mittausta ja verkkoon syöttöä.

Jos biokaasulaitos sijaitsee suoraan kaasuverkon varrella, voidaan kaasu tuoda liitoskontille putkilinjaa pitkin. Paineen säätöön valitaan tällöin hieman erilainen venttiiliryhmä, joka hienosäätää jalostukselta tulevan kaasun paineen vastaamaan kaasuverkon painetta. Tämä paine-ero on tyypillisesti melko pieni, mutta sen huomioiminen on silti tärkeää.

Biometaanin virtausmittaus laskutuksen ja/tai tuen perustana

Verkkoliitoskonttiin on integroitu kaasun virtausmittaus, jolla kontin läpi virtaavan kaasun määrä mitataan tarkasti. Mittaus on kytketty kontin automaatioon, mikä mahdollistaa mittausdatan etälukemisen sekä siirron ulkoiseen järjestelmään. Virtausmittaus mahdollistaa myös verkkoyhtiön tai loppuasiakkaan laskuttamisen tarkasti syötetyn kaasumäärän mukaisesti. Mikäli biometaanin verkkoonsyöttö on valtion energiatukipolitiikan piirissä, saadaan tuen vaatimaa tietoa syötetystä energiasta samaisen mittauksen kautta.

Verkkoliitoskontti – kompakti ratkaisu ja nopea käyttöönotto

Biovoiman verkkoliitoskontti on kompakti ratkaisu, jonka runkona käytetään vain 10 jalan standardi merikonttia (katso mitat tästä). Siten se on helppo ja edullinen kuljettaa mille puolelle maailmaa tahansa. Myös käyttöönotto on nopeaa, sillä vain tulevan ja lähtevän kaasun putket tulee kiinnittää valmiisiin tulo- ja lähtölaippoihin.

Verkkoliitoskontin käyttökohdevinkkejä:

  1. Biometaanin syöttäminen kaasuverkkoon suoraan kaasunjalostusyksiköltä (niin sanotut kaasuverkon välittömässä läheisyydessä olevat laitokset).
  2. Biometaanin syöttäminen kaasuverkkoon konttilogistiikan kautta (mahdollistaa verkkoonsyötön myös tuotantolaitoksen ollessa kauempana kaasuverkosta).
  3. Biometaanin syöttäminen käyttökohteeseen suoraan siirtokonteista, jolloin liitoskontti hoitaa paineen alennuksen prosessiin sopivalle tasolle.
  4. Biometaanin syöttäminen verkosta suoraan käyttökohteeseen, esim. voimalaitokselle tai tankkausasemalle.
  5. Voimalaitoksen varustaminen verkkoliitoskontilla luo valmiuden käyttää biometaania korvaavana polttoaineena esimerkiksi prosessi- tai kaukolämmön tuotannossa.

Mikäli biometaanin siirto maakaasuverkossa voisi sopia projektisi tarpeisiin, niin ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää!


Saatat pitää myös näistä artikkeleista