Suomen Biovoima delivers a compressor unit for pressurizing low-quality landfill gas. Read more!

Suomen Biovoima Oy on sopinut  biokaasulaitoksen rakentamisesta Pieksämäen Vesi Oy:n kanssa. Biokaasulaitos rakentuu Pieksämäen Kaaritiellä sijaitsevan jätevedenkäsittelylaitoksen yhteyteen, joka huolehtii noin 18000 henkilön vesihuollon palveluista Pieksämäellä ja sen lähialueilla. Rakennettava biokaasulaitos käsittelee oman jätevedenkäsittelylaitoksen lietteensä lisäksi myös muilta laitoksilta tulevaa puhdistamolietettä sekä rasvakaivolietettä. Syötteiden määrä laitokselle on noin 6000tn/a.

Laitoksen tuottamasta 100 %:sti uusiutuvasta biokaasusta tuotetaan sähköä sekä lämpöä CHP-laitteiston (combined heat and power) avulla. CHP-laitteistolta saatava sähköenergia on vuodessa 820 MWh ja lämpö 984 MWh. Energian määrä riittää kattamaan jätevesilaitoksen sekä biokaasulaitoksen energiatarpeen, ja mahdollisuus on myös syöttää sähköenergiaa kantaverkkoon.

“Savoon valmistuva laitos on jätevesilaitosten yhteyteen rakennettavien biokaasulaitosten suhteen iso suunnannäyttäjä myös muille jätevedenkäsittelylaitoksille.” -kommentoi Eero Tilsala kauppaa Biovoimalta.

Vuoden 2022 loppuun mennessä valmistuvasta biokaasulaitoksesta syntyvä käsittelyjäännös hyödynnetään lannoitekäytössä maatalouden tarpeisiin. Tämä parantaa osaltaan maatalous-sektorin haasteita lannoitekustannusten osalta.

Valmistuttuaan laitos parantaa merkittävästi alueen energiatehokkuutta ympäristöystävällisellä tavalla.

“Biokaasulaitos lisää merkittävästi jv-puhdistamon energian omavaraisuutta. Meillä on suuret odotukset hankkeelle.” -kommentoi Pieksämäen Vesi Oy:n toimitusjohtaja Matti Laaksonen.

Suomen Biovoima Oy:n toimitusjohtaja Eero Tilsala (vas.) sekä
Pieksämäen Vesi Oy:n toimitusjohtaja Matti Laaksonen (oik.)

Lisätietoja:

Eero Tilsala, Suomen Biovoima Oy
eero.tilsala@biovoima.fi
+358 40 514 7047

Matti Laaksonen, Pieksämäen Vesi Oy
Matti.Laaksonen@pieksamaki.fi
+358 44 588 2548