Biovoima on Tukesin hyväksymä kaasuasennusliike

Kaasulaitteiston saa asentaa ja huoltaa vain hyväksytty liike

Maakaasu- ja nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa saavat tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymät liikkeet. Tukes valvoo tarkasti hyväksyttyjen liikkeiden toimintaa.

Tukes on vahvistanut Suomen Biovoima Oy:n hyväksytyksi liikkeeksi ja myöntänyt seuraavat toimintaoikeudet (pätevyysluokka: A-kaasu):

  • Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt
  • Maakaasun käyttöputkiston ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt

Liikkeen toimintaoikeus määräytyy vastuuhenkilön pätevyysluokan mukaan. Vastuuhenkilöksi on nimetty teknologiajohtaja Toni Hiltunen.

Asennukset ja huolto

A-kaasu pätevyysluokan luvalla voimme toteuttaa seuraavat nestekaasu- ja maakaasulaitteisiin liittyvät työt:

  • Kaasuputkistojen asennukset
  • Kaasulaitteiden kytkennät
  • Kaasulaitteiden huoltotyöt

Annamme tekemistämme huolto- ja tarkastustehtävistä vastuuhenkilön allekirjoittaman todistuksen siitä, että työ on tehty vaatimustenmukaisesti. Todistuksesta käy yksilöidysti ilmi, mitä tehdyt toimenpiteet koskevat.

Mikäli teillä on tarvetta kaasulaitteiston asennus- tai huoltotöille, palvelemme teitä mielellämme.