Biovoima jatkaa vahvaa kasvuaan. Yhtiön liikevaihto ja henkilöstön määrä tuplaantui päättyneellä 10 kuukauden tilikaudella (1.3.2023-31.12.2023), liikevaihto ylitti 7 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä kasvoi yli kahteen kymmeneen. Kuluvalle tilikaudelle Biovoima tavoittelee yli 15 miljoonan euron liikevaihtoa ja myös henkilöstön rekrytointeja jatketaan. 

Biovoima on päättänyt laajentaa toimintaansa Puolan markkinalle, jossa on kova kysyntä uusiutuvalle biokaasulle ja siitä jalostetulle biometaanille. Tähän mennessä Biovoima on toiminut Suomen lisäksi Norjassa ja Baltian maissa. 

Puolassa suuri kysyntä biometaanille

Puola on ollut aikaisemmin vahvasti riippuvainen Venäjältä tulleesta maakaasusta. Geopoliittisen tilanteen takia Puolassa on suuri tarve investoida omaan biokaasuntuotantoon ja ennen kaikkea biometaaniin. Biometaania jalostetaan biokaasusta, prosessissa biokaasussa oleva hiilidioksidi poistetaan ja lopputuotteena syntynyt biometaani on kemialliselta koostumukseltaan maakaasua vastaavaa. Biokaasua voidaan tuottaa esimerkiksi orgaanisista jätteistä, maatalouden lannoista ja sivuvirroista sekä ruokaperäisistä biojätteistä ja jäteveden puhdistamojen lietteistä. 

Vihreä siirtymä on myös vahvasti luomassa kysyntää Biovoiman tuotteille ja palveluille, koska Puolassa kivihiilen käyttöä halutaan korvata ympäristöystävällisillä ja kestävillä energiantuotantomuodoilla. Myös maatalouden päästövaatimukset luovat kysyntää biokaasun ja biometaanin tuotannolle. 

“Olemme seuranneet ja tehneet selvitystyötä Puolan markkinasta jo jonkin aikaa. Siellä on mieletön potentiaali ja nyt näyttäisi olevan poliittinen tahtotila tarvittaviin lainsäädäntömuutoksiin olemassa. Meillä on kehitetty omia teknologiaratkaisuja erityisesti Puolan markkinaan tähdäten”, Biovoiman myyntijohtaja Jani Kangasaho kommentoi. 

Osaamista ja omaa teknologiaa Puolaan 

Biovoima vahvistaa kasvustrategiansa mukaisesti toimintaa Puolassa panostamalla paikalliseen osaamiseen ja kumppanuuksiin. Biokaasualalta pitkän kokemuksen omaava puolalainen Przemyslaw Kowalski on aloittanut Biovoiman myynti-insinöörinä ja kartoitus on käynnissä myös lisäresursseista. Yhtiö näkee merkittävää potentiaalia biokaasun ja biometaanin tuotantoon nojaavien energiaratkaisujen ja asiantuntijuuden tarjoamisessa Puolan markkinoilla.  

Kowalski näkee suuria mahdollisuuksia Biovoimalle Puolassa. “Puolassa on yksi suurimmista biometaanipotentiaaleista EU-maissa. Kuitenkin juuri tällä hetkellä biokaasuun tuotanto on olematon. Biovoimalla on tarvittava kokemus ja resurssit muuttaakseen tilanteen ja auttaakseen asiakkaita hyötymään uusista ja kestävistä tavoista käyttää biokaasua. Haluan käyttää ammattitaitoani ja verkostoani edesauttamaan biokaasuun liittyvien ratkaisujen toteuttamista kohdemarkkinoilla, kuten maataloudessa, yhdyskuntajätteissä ja jätevedenkäsittelyssä ja lämmityssektorilla. Biokaasu on askel kohti kestävyyttä ja joustavuutta. Biokaasua voidaan jalostaa paitsi biometaaniksi, paineistetuksi maakaasuksi (CNG) tai BioLNG:ksi. Nämä kasvattavat liikennekäyttöä ja virtuaalisten kaasuputkien rakentamista. Vedyntuotanto biojätteestä näkyy jo horisontissa. Sääriippuvaisten energianlähteiden, kuten aurinkovoiman tai tuulen aikakaudella biokaasu tarjoaa kauan kaivattua vakautta energiatuotantoon. Biovoimalla on kaikki tähän tarvittava: selkeä visio, loistavan tiimin tuki ja luottamus, sekä pragmaattinen ja luova lähestymistapa ratkaisuihin.”

Puolassa arvioidaan olevan tuhansien biokaasulaitosten rakentamisen tarve lähivuosina. Biovoima tarjoaa etenkin maatalouden, erilliskerätyn biojätteen ja erilaisten orgaanisten sivuvirtojen käsittelyyn biokaasu- ja biometaanilaitosten kokonaisratkaisuja. Kokonaisten laitosprojektien lisäksi Puolan markkinalla on suuri tarve Biovoiman oman tuotekehityksen ratkaisuille, kuten kaasunjalostus, käyttöpaikkaintegraatiot sekä kaasun logistiikkaratkaisut. Laitos- ja teknologiaratkaisujen kestävyyden ja elinkaarimallin mukaan asiakkaille tarjotaan myös huolto – ja operointipalveluita. 

Biovoima on kokonaisvastuullinen kumppani ja teknologiaintegraattori biokaasulaitosten kokonaisprojekteissa, laitosten modernisoinnissa, sekä biometaanin siirtoon liittyvissä logistiikka- ja jakeluratkaisuissa. 

 

Lisätietoja:

Jani Kangasaho

Myyntijohtaja, osakas

+358 50 468 7907

jani.kangasaho@biovoima.fi

 

Przemyslaw Kowalski

Myynti-insinööri, Puola

+48 668 826 500

przemyslaw.kowalski@biovoima.fi