Biovoima toimitti asiakkaalle OÜ EKT Ecobio verkkoliitoskontin Tallinnaan Maardun biokaasulaitokselle, jossa verkkoliitoskontti otettiin käyttöön huhtikuussa 2023. Verkkoliitoskontti toimitettiin Suomen Biovoima Oy:n toimesta. Verkkoliitoskontti, kapasiteetiltaan  400 Nm3/h on varustettu kaasun hajustuksella ja ohjausautomaatiolla sekä MID-sertifioidulla kromatografilla ja virtausmittauksella.

Biometaanin maakaasuverkkoon syöttöä varten Biovoimalla on oma konttirakenteinen ratkaisu – verkkoliitoskontti, jolla syötettävän biometaanin paine säädetään tarkasti verkon vaatimusten tasolle ja kaasu syötetään verkkoon. Verkkoliitoskontti mahdollistaa myös kaasun hajustuksen sekä kaupallisen syötetyn kaasun laadun ja määrän mittauksen ja verkkoyhtiön laskuttamisen sen perusteella.

 

Lisätietoa projektista:

Toni Hiltunen, Suomen Biovoima Oy

+358 50 325 2624

toni.hiltunen@biovoima.fi