Verkkoliitoskontin runkona käytetään 10 jalan merikonttia.

Biovoima on toimittanut vuonna 2020 verkkoliitoskontteja merkittävälle kaasu- ja ympäristöalan yritykselle Baltian maihin. Verkkoliitoskontit olivat kapasiteetiltään  550 Nm3/h ja varustettu kromatografilla, kaasun hajustuksella, virtausmittauksella sekä ohjausautomaatiolla. Verkkoliitoskontit mahdollistavat asiakkaan toiminnassa jalostetun biokaasun paineenalennuksen ja kaasun syötön maakaasuverkkoon.

Biometaanin maakaasuverkkoon syöttöä varten Biovoiman omaan valmistukseen kuuluu konttirakenteinen ratkaisu – verkkoliitoskontti, jolla syötettävän biometaanin paine säädetään tarkasti verkon vaatimusten tasolle ja kaasu syötetään verkkoon. Verkkoliitoskontti mahdollistaa myös kaasun hajustuksen sekä kaupallisen syötetyn kaasun laadun ja määrän mittauksen ja verkkoyhtiön laskuttamisen sen perusteella.

Kaasu voidaan syöttää verkkoon heti biokaasun jalostuksen jälkeen tai kuljettaa kontin luo joko putkilinjalla tai korkeapaineisella siirtokontilla. Verkkoliitoskonttia voidaan käyttää paineenalennukseen myös muissa kohteissa kuin kaasun verkkoonsyötössä.

Lisätietoa projektista:

Toni Hiltunen, Suomen Biovoima Oy

+358 50 325 2624

toni.hiltunen@biovoima.fi