Biovoima toimittaa BIOadapterCH4 -paineenalennusyksikön Hycamitelle Kokkolaan. Hycamite rakentaa parhaillaan vedyn tuotantolaitosta, jonka on määrä valmistua syksyn 2024 aikana. BIOadapterCH4 tarvitaan laitoksen kaasun vastaanottoasemalle.

BIOadapteria voidaan käyttää Hycamiten tavoin kaasun paineenalennusyksikkönä käyttöpaikallla, mutta myös biometaanin syöttämiseen kaasuverkkoon. Hycamiten teknologian konseptijohtaja Mathias Ukskoski kertoo, että BIOadapterilla halutaan mahdollistaa biometaanin vastaanotto kaasunsiirtokonteista ja varmistaa siten kaasun jatkuva saatavuus ja edelleen laitoksen tuotantovarmuus. BIOadapterCH4 mahdollistaa biometaanin ja maakaasun liitoksen laitoksen tuotantoprosessiin kaasun paineenalennuksella kaasun vastaanotossa, jolloin konteilla tuotavan korkeapaineisen kaasun käyttäminen on mahdollista.

”Laitoksessamme hyödynnetään biometaania tuotannon prosessiin, jossa metaanimolekyylien termokatalyyttisessa hajoamisessa tuotetaan energiatehokkaasti puhdasta vetyä ja teollisuuslaatuista kiinteää hiiltä hajottamalla metaania päästöttömän teknologian avulla. Lopputuotteena saadaan puhdasta vetyä teollisuuskäyttöön, sekä puhdasta korkean arvoluokan hiiltä, jota voidaan hyödyntää sellaisenaan useilla eri teollisuuden aloilla. Hiiltä myös jatkojalostetaan grafiitiksi, joka on tärkeä autoteollisuudelle esimerkiksi litiumioniakkujen valmistamisessa” kertoo Ukskoski.

Uusia käyttökohteita Biovoiman teknologioille avautumassa myös tulevaisuudessa

Biovoiman teknologiat on suunniteltu biometaani- ja biokaasulaitosten lähtökohdista, mutta energia-alan murros ja vihreä siirtymä laajentaa samojen teknologisten ratkaisuiden käyttöä myös muissa kaasuihin perustuvien teollisuuden ja energiatuotannon aloilla. Yksi näistä on kovassa nosteessa oleva vedyn tuotanto.

Biovoiman toimitusjohtaja Eero Tilsala näkee Hycamitelle toimitettavan BIOadapterCH4 -ratkaisun uutena kiehtovana esimerkkinä teollisesta tuotannosta, johon liittyy uusiutuvan energian ja biometaanin käyttö sekä tehokkaat innovaatiot. ”Räätälöitävyys on omissa tuotteissamme jo peruslähtökohta, mutta olemme valmiudessa reagoimaan tuotekehityksellä nopeastikin meille avautuviin uusiin mahdollisuuksiin, joita vihreä siirtymä tuo tullessaan esimerkiksi vedyntuotannon saralla”, kertoo Tilsala.

Biovoima on avaimet käteen -teknologiatoimittaja ja -integraattori sekä pääurakoitsija uusissa ja modernisointiin liittyvissä laitoshankkeissa, jotka koskevat biometaania ja biokaasua. Biovoima tarjoaa myös huolto- ja operointipalveluita laitoksille sekä logistiikka- ja jakeluratkaisuja, jotka liittyvät biometaaniin.

Hycamite tuottaa puhdasta vetyä ja teollisuuslaatuista kiinteää hiiltä hajottamalla metaania päästöttömän teknologian avulla. Prosessimme perustuu metaanimolekyylien termokatalyyttiseen hajoamiseen (TCD). Toisin sanoen, hajotamme metaanin katalyyttimme ja lämmön avulla. Hycamiten pyrolyysiteknologia vaatii vain 13 prosenttia siitä energiasta, joka tarvitaan elektrolyysillä tuotetun vedyn tuotantoon. Hycamiten ratkaisu mahdollistaa hiilinielujen luomisen, tarjoten asiakkailleen teollisuuslaatuista hiiltä, joka soveltuu muun muassa litiumioniakkuihin, komposiittimateriaaleihin ja suodattimiin.

Lisätietoja:

Eero Tilsala

Toimitusjohtaja, Suomen Biovoima Oy

+358 40 514 7047

eero.tilsala@biovoima.fi

Mathias Ukskoski

Technology Concept Director, Hycamite TCD Technologies Oy

+358 40 541 0960

 mathias.ukskoski@hycamite.com