Biovoima on sopinut biometaanin logistiikkaan liittyvistä toimituksista Reykjavikiin, Islantiin. Kaasunsiirtokontteja tilannut Sorpa on Reykjavikin alueen jätehuollosta vastaava yhtiö ja tuottaa biometaania erilliskerätystä biojätteestä. Sorpa on Biovoimalle ennestään tuttu asiakas, joka on kaksi kertaa aiemmin tilannut Biovoimalta vastaavia ratkaisuja biometaanin siirtämiseen eri käyttöpaikoille ja ollut yhteistyöhön ilmeisen tyytyväinen. Nyt tehdyllä lisäinvestoinnilla Sorpa vastaa biometaanin kasvavaan kysyntään Islannissa.

Nyt tilatut korkeapaineiset kaasunsiirtokontit ovat kustannustehokas ratkaisu silloin, kun biometaani halutaan kuljettaa kaasun käyttöä varten biokaasulaitoksen ulkopuolelle, esimerkiksi kaasuntankkausasemalle, prosessienergian tuotantoon biometaania käyttäville teollisuusyrityksille tai maakaasuverkkoon syötettäväksi. Paineistettuna kaasu puristuu noin 250-300-kertaisesti.

SORPAn omistaa kuusi kuntaa; Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær, Mosfellsbær ja Seltjarnarnes. SORPAn tehtävänä on huolehtia alueen jätehuollosta ja siten täyttää myös kuntien lakisääteiset velvoitteet. Siihen kuuluu vastaanotto- ja lajittelulaitoksen, kaatopaikan, kaasu- ja maakaasulaitoksen sekä kuuden kierrätyslaitoksen toiminta, joita käytetään kuntien kanssa tehdyn palvelusopimuksen nojalla.

Latvialainen BM Holding on tilannut Biovoimalta biometaanin verkkoonsyöttöratkaisun.  Latvian suurin biokaasun tuottaja vastaa verkkoliitoskonttien investoinneillaan osaltaan Baltian alueen kasvavaan biometaanin kysyntään ja tuotantoon. Baltiassa kaasun käyttö on hyvin yleistä ja maat ovat olleet ensimmäisinä sulkemassa Venäjältä tulevia maakaasuputkia. Muuttuneessa maailmantilanteessa korvaavia ja samalla ympäristön kannalta puhtaampia ratkaisuja kehitetään nyt vauhdilla.  Verkkoliitoskonttiratkaisun avulla biometaanin laatu ja paine säädetään tarkasti verkon vaatimusten tasolle ja tällä tavoin mahdollistetaan biokaasun syöttö maakaasuverkkoon. Biovoiman ratkaisulla myös kaasun hajustus sekä määrämittaus onnistuu luotettavalla tavalla.

BM Holding on osa Anaerobic Holdingia. Anaerobic Holding omistaa biokaasulaitoksia Latviassa yhteiskapasiteetiltaan 4,9 MW. Biokaasulaitokset tuottavat sähköä ja lämpöenergiaa uusiutuvista energialähteistä. Anaerobic Holding on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjä ja orgaanisen jätteen ympäristöystävällistä hyödyntämistä.

 

Lisätietoja projekteista:

Jani Kangasaho, myyntijohtaja Suomen Biovoima Oy

+358 50 468 7907

jani.kangasaho@biovoima.fi