Tarve ja kysyntä biokaasun jalostamiseen biometaaniksi on hyvin suurta koko Euroopassa ja myös Biovoiman markkina-alueella Baltiassa, Puolassa ja Pohjoismaissa. Uusi BIOupgradeCH4 biokaasun jalostusyksikkö vastaa tähän kysyntään ketteryydellään ja kustannustehokkuudellaan. Kysyntä kasvaa vauhdilla johtuen energian vihreästä siirtymästä ja venäläisestä maakaasusta luopumisesta.

BIOupgradeCH4 biokaasun jalostusyksikkö jalostaa raakabiokaasusta niin maakaasuverkkoon, teollisuuteen kuin liikennekäyttöön soveltuvaa puhdasta biometaania. Biovoiman BIOupgradeCH4 kaasun jalostusjärjestelmä on automaattinen, helposti valvottava ja etäohjattava jalostusjärjestelmä, joka hyödyntää maailman johtavan membraanitoimittajan, Air Productsin membraaniteknologiaa. BIOupgradeCH4 mahdollistaa tehokkaan kaasunjalostuksen jopa yli 99% metaanipitoisuuteen.

Biovoiman toimitusjohtaja Eero Tilsalan mukaan omalla tuotteella parannetaan biokaasun jalostuslaitteiden tuotanto- ja toimitusvarmuutta asiakkaille.  ”Olemme innoissamme uudesta kilpailukykyisestä biokaasun jalostusratkaisustamme, jolla saadaan nopeammin vastattua biometaanin kovaan kysyntään ja myös sen laatuun. Kun biokaasu jalostetaan käyttövalmiiksi biometaaniksi, kaasun esikäsittely ennen jalostusta on hyvin tärkeässä roolissa lopputuotteen laadun kannalta. Esikäsittelyprosessissa esim. rikkivedyt ja muut epäpuhtaudet poistetaan osana jalostus prosessia. Tämä yleisesti tiedossa oleva haaste on huomioitu BIOupgradenCH4 suunnittelussa ja siksi ratkaisu taipuu erilaisiin lähtövaatimuksiin, joissa epäpuhtauksien määrät saattavat vaihdella merkittävästi riippuen biokaasun tuotannossa käytettävistä raaka-aineista”, tarkentaa Tilsala.

Joustavat käyttökapasiteetit membraaniin perustuvalla kaasunjalostuksella

Membraani on biokaasun jalostusmenetelmä, jossa puhdistettava kaasu virtaa satojen ohuiden, spagettimaisten putkien läpi. Hiilidioksidi ja metaani erottuvat toisistaan niiden erilaisen läpäisykyvyn mukaan. Puhdistus tapahtuu yleensä kaksi- tai kolmivaiheisesti, eli kaasua kierrätetään prosessin sisällä. Näin saavutetaan korkea lopputuotteen laatu ja pieni metaanihäviö.

Jalostettu kaasu verkkoon räätälöidyillä ratkaisuilla, huoltopalveluilla elinkaarta

Biovoiman BIOupgradeCH4 on suunniteltu ammattitaidolla asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset huomioiden, kertoo Biovoiman tuote- ja kehitysjohtaja Toni Hiltunen. “Jalostusyksikkö mahdollistaa räätälöitynä paitsi biokaasun jalostuksen biometaaniksi, myös kaasun syöttämiseen maakaasuverkkoon. BIOupgradeCH4 voidaan integroida Biovoiman BIOadapterCH4verkkoliitoskonttiin. Tällöin jalostusyksikkö huolehtii biokaasun jalostuksesta verkon vaatimusten tasolle, sekä kaasun määrän ja laadun mittauksesta varmistaen samalla tuotetun biometaanin seurannan ja laskutuksen”, lisää Hiltunen.

Parhaan mahdollisen käyttöasteen ja vuosikymmenien elinkaaren varmistamiseksi Biovoima huolehtii laitteiston määräaikaishuolloista sekä antaa tarvittaessa etätukea laitteiden käyttöön. Biovoima huolehtii ratkaisujensa huolloista omalla osaamisellaan ja huolehtii myös siitä, että varaosat ovat ajoissa saatavilla aina 24/7 päivystys palveluihin saakka.

BIOupgradeCH4 membraanijalostuksen etuja ovat muun muassa:

  • Soveltuvuus pieniinkin kohteisiin, alkaen 50 Nm³/h
  • Korkea lopputuotteen metaanipitoisuus, alhainen metaanihävikki
  • Hiilidioksidin talteenottomahdollisuus
  • Varmatoiminen teknologia
  • Edullinen hankintakustannus
  • Ei tarvetta veden tai kemikaalien käytölle
  • Helppo, automatisoitu, etävalvottu käyttö varustettuna reaaliaikaisella energiankulutusseurannalla
  • Modulaarinen rakenne, joka mahdollistaa monipuoliset rahoitus ratkaisut
  • Biovoiman huolto, ylläpito ja etäpäivystyspalvelut

 

Lisätietoja:

Eero Tilsala, Toimitusjohtaja

+358 40 514 7047

eero.tilsala@biovoima.fi

Mikko Bengts, Myyntipäällikkö

+358 50 549 0882

mikko.bengts@biovoima.fi