Biokaasuprojektin ABC: onnistumiset ja haasteet

Kivuton biokaasuhankekehitys – todellista vai ei?

Moni haluaisi aloittaa biokaasuprojektin mahdollisimman kivuttomasti ja helposti, eikö niin? Potentiaalisten biokaasuhankkeiden on todellakin oltava oikeilla raiteilla alusta alkaen – tavoitteemme Biovoimalla on auttaa asiakkaitamme toteuttamaan se.

Todellisuus on se, että arvostamme asiakkaamme aikaa ja resursseja. Siksi keskitymme aikaisessa projektin kehitysvaiheessa peruselementteihin, jotka ovat tärkeitä ja merkityksellisiä biokaasuprojektin kehittämisen näkökulmasta.

Jos haluat tietää, mikä on merkityksellistä biokaasuprojektin kehitysvaiheessa ja mikä ei, jatka lukemista.

Onneksi monet hankekehittäjät tietävät jo etukäteen, mitä tulevan biokaasulaitoksen läheisyydessä olevia orgaanisia raaka-aineita on saatavana biokaasun tuotantoon. Heillä on myös alustava suunnitelma energian käytöstä. Nämä tiedot ovat usein riittäviä arvioidaksemme tuleeko biokaasuprojektista kannattava vai ei.

Hankkeen kehittämisellä on kuitenkin usein taipumus kompastua, vaikka biokaasuprojektille annettaisiin vihreä valo. Saamme paljon tarjouspyyntöjä ympäri maailmaa, mutta totuus on se, että vain harvat biokaasuhankkeet etenevät. Mikä syy tähän on? Johtuuko se siitä, että asiakas ei ole tietoinen todellisista projektikustannuksista? Onko syynä se, ettei ole tietoa siitä, kuinka luoda rahoituskelpoinen biokaasuprojekti?

Kun puhun rahoittajien kanssa, he osoittavat usein todellista kiinnostusta biokaasuhankkeita kohtaan. He ovat valmiita rahoittamaan houkuttelevia biokaasuprojekteja. Mutta todellisuudessa vain muutama tällainen projekti päätyy rahoittajien pöydälle. Joten rahoittajat eivät edes tiedä niiden olemassaolosta!

Valitettavasti potentiaalisen biokaasuprojektin kehittämiseen ei toisinaan käytetä tarpeeksi resursseja. Puhun perustavanlaatuisista asioista, kuten alustavasta toteutettavuustutkimuksesta. Hyvin tehdyllä toteutettavuustutkimuksella voit tavoittaa rahoittajia ja aloittaa helposti vakuuttavan keskustelun biokaasuprojektin rahoituksesta. Ja kuten juuri mainitsin, mahdollisuus löytää rahoittaja biokaasuprojektillesi on suuri.

Toinen huomioitava asia on oma pääoma. Projektin kehittäjän, eli asiakkaan, on varmistettava, että biokaasuhanke tuetaan myös investoijan omalla pääomalla. Asiakkaan tulee keskustella näistä mahdollisuuksista paikallisten sijoittajien kanssa. Muistutuksena, että ulkoisen rahoituksen lisäksi projektirahoitus vaatii myös omaa pääomaa.

Kyllä, se vaatii ponnisteluja ja jonkin verran työtä biokaasuprojektin perusteiden laatimiseksi. Mutta luota minuun, kova työ palkitsee!

Mietipä tätä: virheellisesti jotkut asiakkaat vertailevat biokaasuprojektin menestystä budjettitarjouksessa näkemän nollamäärän perusteella. Mutta ratkaisevia asioita ovat teknologian laatu ja yhteistyökumppanuus.

Kokeneet projektikehittäjät eivät valitse teknologiakumppaniaan ei-sitovien budjettitarjousten perusteella. Sen sijaan he rakentavat luotettavia suhteita tekniikan tarjoajiin. Loppupeleissä se on se luotettava yhteistyökumppanuus, joka ratkaisee, eikä marginaalinen ero budjettitarjouksen hinnassa.

Jani Kangasaho, myyntijohtaja


Saamme usein toistuvan kysymyksen asiakkailtamme:

“Haluan investoida biokaasulaitokseen. Mistä aloitan?”

Oletpa jätteenkäsittelybisneksessä, maataloussektorilla, elintarviketeollisuuden tai energiantuotannon pelaaja, seuraavat viisi [5] tärkeää perusasiaa tulee hahmottaa ja arvioida ensimmäisenä. Näillä askelilla nopeutat hankkeesi suunnittelua:

 1. Määritä saatavilla olevat orgaaniset syötteet ja niiden vuosittaiset määrät. Varmista syötteiden mahdollisimman tasainen ja pitkäaikainen saatavuus.
 2. Suunnittele, kuinka tuotettu biokaasu kannattaa käyttää ja kuinka aiot tuottaa tuloja. Esimerkiksi:
  • Millainen sähkönsyötön tariffijärjestelmä on tällä hetkellä, voisiko sitä hyödyntää? Tai saatko myytyä lämpöä kaukolämpöverkkoon tai teollisuuden prosessienergiaksi?                       
   • CHP-laitos muuttaa kaasusi sähköksi ja lämmöksi.
  • Onko kohteesi voimakkaasti liikennöidyn tien varrella?
  • Hyötyisitkö enemmän biometaanin syöttämisestä maakaasuverkkoon verrattuna energiantuotantoon?
   • Kaasun syöttö onnistuu verkkoliitoskontilla joko suoraan laitokselta tai kuljetettuna verkon varteen.
  • Saatko myyntituloja tai kustannussäästöjä orgaanisen lannoitteen tuotannosta?
 3. Ota selvää, voitko saada porttimaksun jätteiden vastaanotosta. Tästä tulee hyvä tulovirta biokaasuprojektillesi.
 4. Ajattele biokaasulaitoksen sijaintia. Onko omistuksessasi sopiva tontti vai tarvitsisitko vuokrata sen?
 5. Pyydä tarjous biokaasulaitoksesta.
  Muista tarvittaessa lisätä pyyntö jätteen esikäsittelystä ja biokaasuprojektiin liittyvistä lisälaitteista, kuten CHP-yksiköstä, kaasun jalostusyksiköstä, tankkausasemasta, verkkoliitoskontista tai muusta ratkaisusta.

Varmista, että sinulla on selkeät vastaukset edellä mainittuihin kysymyksiin. Näistä elementeistä koostuvat biokaasuprojektin perustiedot, ja ne auttavat sinua luomaan liiketoimintasuunnitelman. Teknologiavalinnan tulisi olla toissijainen raaka-aineiden, energian käytön, lannoitteiden käytön ja suuntaa antavien kustannusten tai säästöjen määrittelyssä.

Kysymyksiä? Onko joku projekti mielessä?

Artikkeli jaktuu kuvan jälkeen.

Biokaasuprojektin ABC: onnistumiset ja haasteet. Mihin biokaasuprojekti usein kaatuu?

Mihin biokaasuprojekti usein kaatuu?

Turhapa sitä on kierrellä – biokaasuprojektien toteutumisen suurimmat esteet ovat tyypillisesti kannattavuus ja rahoitus.

Biokaasuprojektit ovat tyypillisesti suuria investointeja ja tarvitsevat siten ulkopuolista rahoitusta. Kun potentiaaliset rahoittajat arvioivat projektiasi ja toteutettavuustutkimusta, he haluavat varmistaa, että seuraavat sopimukset on tehty:

 • Pitkäaikainen raaka-aineiden toimitussopimus.
 • Pitkäaikainen sähkön tai kaasun myyntisopimus – tämä on tärkein tulolähteesi biokaasuhankkeessa.

Jos saat tai ostat biokaasulaitoksesi raaka-aineita ulkopuoliselta kumppanilta, raaka-aineiden toimitussopimus (Feedstock supply agreement, FSA) on todiste ja vahvistus raaka-aineiden keskeytymättömästä toimituksesta. Tasainen orgaanisten raaka-aineiden saatavuus on pohjimmiltaan perusta biokaasulaitoksen optimaaliselle toiminnalle. Jos raaka-aineita puuttuu tai niitä ei ole tarpeeksi laitoksen optimaalista toimintaa varten, ei biokaasua pysty tuottamaan tavoitellusti. Tällöin tuloja on vaikea arvioida ja kannattavuus voi kärsiä.

Joten pitkäaikainen raaka-aineiden toimitussopimus on tärkeä biokaasuprojektillesi. Sopimus turvaa projektisi ja antaa todistuksen sijoittajille siitä, että biokaasuprojektisi ei kaadu ja epäonnistuu syötteiden puutteen vuoksi.

Sähkönostosopimus (Power purchase agreement, PPA) tai kaasunostosopimus (Gas purchase agreement, GPA) turvaa projektillesi jatkuvan tulovirran ja tarjoaa sinulle taloudellisen varmuuden. Jotta projekti on kannattava, biokaasulle tai biokaasusta tuotetulle energialle on oltava asiakas. Tämä tekee myös takaisinmaksuajasta houkuttelevan.

Jos käytät biokaasua sähkön tuotantoon (CHP-laitos), energiayhtiö voi olla potentiaalinen asiakkaasi. Tässä tapauksessa kahden osapuolen välille tehdään sähkönostosopimus (PPA). Jos jalostat biokaasusta puhdasta biometaania, asiakkaanasi voi olla kaasuverkkoyhtiö. Kumppanuus sidotaan kaasunostosopimuksella (GPA).


Muista, että hyvin suunniteltu projektikannattavuus näyttää aina houkuttelevalta rahoittajien – ja totta kai myös itse investoijan – silmään. Joten ota koppi edellisistä tärkeistä vinkeistä projektin pitkäaikaisen kannattavuuden varmistamiseksi.

Biokaasuprojektin kehitys vaatii periksiantamatonta asennetta sekä mahdollisuuksien ja syötteiden kartoittamista hieman laajemmin. Mutta härkää sarvista tarttuminen kannattaa!

Onnea projektiisi!


Saatat pitää myös näistä artikkeleista