Biovoima on toimittanut BioHauki Oy:n biokaasulaitokselle Haukivuoreen PSA-kaasunjalostusjärjestelmän vuonna 2020. PSA-kaasunjalostusyksikköä tarvitaan biokaasun jalostukseen liikennepolttoaineeksi (CNG).

Raaka biokaasu sisältää metaanin lisäksi tyypillisesti noin 35-40 % hiilidioksidia sekä pieniä määriä vettä, typpeä, happea ja epäpuhtauksia. Jotta kaasu soveltuu käytettäväksi esimerkiksi auton moottorissa, tulee suurin osa näistä komponenteista poistaa ennen paineistusta ja tankkausta.

Biokaasun jalostusyksikkö jalostaa raakabiokaasusta liikennekäyttöön tai maakaasuverkkoon soveltuvaa puhdasta biometaania. Käytettävien varmatoimisten ja laadukkaiden PSA- ja membraaniteknologioiden ansiosta kemikaaleja tai vettä ei tarvita ollenkaan, ja lopputuotteen metaanipitoisuus on korkea.

 

Lisätietoja:

Eero Tilsala, Suomen Biovoima Oy
eero.tilsala@biovoima.fi
+358 40 514 7047