fbpx

Jätteestä energiaksi

Korkeahyötysuhteiset ja tehokkaalla savukaasujen puhdistuksella varustetut jätteenpolttolaitokset sähkön ja lämmön tuotantoon.

Kokonaisvaltainen ratkaisu sekajätteen energiakäyttöön

Biovoima on osa yritysklusteria, jonka verkostosta rakentuu huippumoderni ja tehokas laitosekosysteemi sekajätteen ja energiajätteen energiahyötykäyttöön. Laitosmoduulit räätälöidään kuhunkin projektiin erikseen jätteen määrän ja koostumuksen sekä projektin tavoitteiden mukaisesti, mutta tyypillinen prosessi on kuvattu alla.

Kehittyvissä maissa kaikesta yhdyskuntajätteestä (MSW, municipal solid waste) tyypillisesti 50-70 % on orgaanista jätettä, joka hajoaa kaatopaikoilla metaaniksi ja karkaa ilmakehään. Päästömäärät ovat valtavia, sillä usean miljoonakaupungin jätemäärät ovat kymmeniä tuhansia tonneja päivässä. Kaatopaikkojen onkin joissain tutkimuksissa arvioitu olevan yksi maailman suurimmista yksittäisistä kasvihuonekaasulähteistä. Samalla menetetään suuri energiapotentiaali niin orgaanisen kuin epäorgaanisen jätteen hyödyntämisen näkökulmasta.

Suurin hyöty ekosysteemistä saadaan näillä markkinoilla, joilla jätteiden erilliskeräystä ei vielä ole käytössä. Ratkaisu mahdollistaa ihmiskuntaa ja ympäristöä kuormittavan jätteen kaatopaikkasijoituksen sijaan eri jätejakeiden erottelun ja käsittelyn niille parhaiten soveltuvalla menetelmällä. Lopputuotteina syntyy energiaa, kierrätystuotteita, lannoitteita ja maanparannusaineita.

 

Prosessikaavio kokonaisvaltaisesta ratkaisusta sekajätteen energiakäyttöön.

 

Kysy lisää »

Jätteiden erottelulaitos

Laitoskokonaisuus alkaa tyypillisesti jätteiden erottelulaitoksesta. Erottelulaitoksen tavoitteena on ennen kaikkea erottaa toisistaan orgaaninen ja epäorgaaninen jätevirta, eli monessa maassa käytännössä ruokajätteet metalleista, lasista ja muovijätteistä. Mikäli erottelulinjasto on miehitetty, kuten erityisesti kehittyvillä markkinoilla tyypillisesti on, saadaan jätevirrasta helposti erilleen myös muita kierrätettäviä materiaaleja ja kappaleita, kuten muovipulloja.

Erottelulinjasto suunnitellaan tapauskohtaisesti, mutta hyvin tyypillinen ratkaisu koostuu seuraavista elementeistä:

 1. Karkea käsierottelu suurien kappaleiden, kuten mattojen ja isojen kivien, poistamiseen
 2. Karkea murskaus, pussien aukaisu
 3. Metallien erotus
 4. Orgaanisen aineksen erotus
 5. Käsierottelulinja kierrätettävin materiaalien erotteluun

Vähänpäästöinen jätteenpolttolaitos

Kun eroteltu orgaaninen jäte viedään biokaasulaitokseen uusiutuvan energian tuotantoa varten, jää jäljelle korkealaatuinen epäorgaaninen jätevirta, joka saadaan muutettua energiaksi modernissa, vähänpäästöisessä jätteenpolttolaitoksessa. Laitoksessa voidaan tuottaa höyryä, sähköä ja lämpöä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Lopputuotteena muodostuva pohjatuhka, joka on noin 15 % alkuperäisestä jätemäärästä, voidaan hyödyntää esimerkiksi maanrakennuksessa tai sementin valmistuksessa.

Jätteenpolttolaitoksen etuja ovat muun muassa:

 • Yksinkertainen ja varmatoiminen rakenne
 • Korkea esivalmistusaste – vähentää työmaalla tarvittavaa aikaa
 • Korkea hyötysuhde
 • Korkea toleranssi epäpuhtaita syötteitä kohtaan
 • Joustava käytettävyys
 • Matalat käyttö- ja huoltokulut
 • Modulaarisuus: mahdollisuus lisätä ja vähentää kapasiteettia

Merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä

Jätteestä energiaksi -ratkaisumme perustuvat tarkasti suunniteltuun, moderniin laitoskokonaisuuteen, joka luo koko alueelle merkittäviä hyötyjä. Niiden merkitys korostuu etenkin kehittyvillä markkinoilla ja niiden hyötyjä ovat muun muassa:

 • Radikaalisti vähentyvä kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä
 • Merkittävä määrä tuotettua sähkö- ja lämpöenergiaa
 • Merkittävä määrä tuotettua uusiutuvaa biokaasua liikennepolttoaineeksi, kaasuverkkoon syötettäväksi tai lisäsähköntuotantoon
 • Alueen elinolojen sekä energiaomavaraisuuden paraneminen
 • Kierrätysasteen paraneminen
 • Sivutuotteena syntyvien maanparannus- ja lannoitemateriaalien luoma lisäarvo