Kaasun logistiikkaratkaisut

Biometaanin syöttö maakaasun jakeluverkkoon sekä kaasun siirto paineistettuna tai nesteytettynä.

Biokaasun siirto kaasuputkella, korkeapainekontilla tai nesteytettynä

Biometaaniksi jalostettu biokaasu vastaa ominaisuuksiltaan lähes täysin fossiilista maakaasua, tosin hiilidioksidineutraalina versiona. Kun kaasu halutaan hyödyntää kauempana biokaasulaitoksesta, on sen kuljetukseen useita vaihtoehtoja.

Kaasu voidaan:

  • Siirtää lyhyitä matkoja matalapaineputkella
  • Syöttää maakaasuverkkoon
  • Paineistaa siirtokonttiin (termeinä CNG = paineistettu maakaasu tai CBG = paineistettu biokaasu)
  • Nesteyttää erittäin tiiviiseen kuljetusmuotoon (termeinä LNG = nesteytetty maakaasu tai LBG = nesteytetty biokaasu)

Verkkoliitoskontti - biometaanin syöttö maakaasuverkkoon

Biometaanin syöttöä varten Biovoiman omaan valmistukseen kuuluu konttirakenteinen ratkaisu – verkkoliitoskontti, jolla syötettävän biometaanin paine säädetään tarkasti verkon vaatimusten tasolle ja kaasu syötetään verkkoon. Verkkoliitoskontti mahdollistaa myös kaupallisen kaasun määrän mittauksen ja laskutuksen sen perusteella. Kaasu voidaan syöttää verkkoon heti biokaasun jalostuksen jälkeen, tai jos kaasuverkko kulkee kauempana biokaasulaitoksesta, voidaan biometaani kuljettaa sinne joko putkella tai korkeapaineisella siirtokontilla.

Verkkoliitoskonttia voidaan käyttää paineenalennukseen myös muissa kohteissa kuin kaasun verkkoonsyötössä. Kontin paineenalentimien avulla esimerkiksi 250 bar kaasukontin paine voidaan laskea sopivaksi asiakkaan kaasupolttimille taikka teollisuuden prosesseihin.

Lue lisää verkkoliitoskontista »

Tai lataa esite: Verkkoliitoskontti »

Kaasunsiirtokontit ruokkivat tankkausasemia ja teollisuutta

Kun biometaani halutaan kuljettaa kaasun käyttöä varten biokaasulaitoksen ulkopuolelle, ovat korkeapaineiset kaasunsiirtokontit kustannustehokas tapa tähän. Tuotettu biometaani kuljetetaan siirtokontilla usein kaasutankkausasemalle, biokaasua prosessienergian tuotantoon käyttäville teollisuusyrityksille tai maakaasuverkkoon syötettäväksi. Paineistettuna kaasu puristuu noin 250-300-kertaisesti.

Biovoiman edustamat UMOE-kontit ovat markkinoiden edistyksellisimpiä kuljetusratkaisuja, sillä ne ovat valmistettu äärimmäisen kevyestä lasikuidusta. Ne tarjoavat suuren kuljetettavan CNG-määrän minimimassalla ja maksimiturvallisuudella, ja niillä on kaikki vaadittavat tyyppihyväksynnät.

UMOE-siirtokonttien etuja ovat muun muassa:

  • Edulliset tyypin IV säiliöt vahvasta ja kevyestä lasikuitukomposiitista
  • Jopa 70 % pienemmät massat teräskontteihin verrattuna
  • Korkeat täyttöpaineet
  • Jopa 42 350 litran vesitilavuus per kontti
  • Sertifioitu -40 °C – +65 °C käyttölämpötiloille
  • EN 12245-3, ADR/TPED/PED mukaiset tyyppihyväksynnät
Biometaani kuljetetaan korkeapaineisissa kaasunsiirtokonteissa.
© Umoe Advanced Composites AS

Nesteytetty biometaani (LNG/LBG) pitkille kuljetusmatkoille ja raskaan liikenteen käyttöön

Kun jalostetun biokaasun siirtomatkat ovat pitkiä ja kaasuverkkoa ei ole käytettävissä, on kaasun nesteyttäminen erinomainen vaihtoehto. Nesteytettyä kaasua hyödynnetään jatkuvasti kasvavissa määrin teollisuudessa sekä raskaassa rekka- ja laivaliikenteessä korvaamaan dieseliä ja raskasta polttoöljyä. Nesteytettynä biometaani tiivistyy noin 600-kertaiseksi normaalipaineiseen kaasuun verrattuna.

Biovoima tarjoaa ratkaisut sekä kaasun nesteytykseen että nesteytetyn kaasun konttikuljetukseen. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Kysy lisää →