Biodiesellaitos

Biodiesellaitoksessa tuotettu biodiesel on puhdas ja uusiutuva biopolttoaine, jota tuotetaan yhdyskuntien ja elintarviketeollisuuden biopohjaisista jäteöljyistä ja -rasvoista.

Ympäristöystävällistä ja kannattavaa biodieseliä

Biodiesellaitoksilla voidaan tuottaa ympäristöystävällistä ja kannattavaa biodieseliä yhdyskuntien ja teollisuuden eläin- ja kasviperäisistä rasvoista. Biodieseliä voidaan käyttää normaalin dieselpolttoaineen sekoitteena ajoneuvojen polttoaineissa tai polttoöljyn roolissa lämmityksessä tai generaattoreissa. Tuotantoprosessin lopputuotteina syntyy biodieseliä sekä kemianteollisuudelle arvokasta glyserolia. Kun biodiesel valmistetaan neitseellisten raaka-aineiden sijaan jäterasvoista, sillä on myös merkittävät ilmastolliset hyödyt.

Biodiesellaitokselle soveltuvia jäteperäisiä raaka-aineita ovat muun muassa:

 • ravintoloiden käytetyt keittiö- ja paistoöljyt
 • elintarviketeollisuuden jäteöljyt ja -rasvat
 • eläinteollisuuden jäterasvat
 • kalatuotannon jäterasvat
 • rasvakaivojätteet ja muut huonolaatuiset, veteen sekoittuneet rasvat
Ympäristöystävällistä ja kannattavaa biodieseliä

Matalat kustannukset

Koska biodieselin tuotantokustannukset ovat matalat ja lopputuotteiden kysyntä korkea, on biodiesellaitosinvestoinnin takaisinmaksuaika tyypillisesti lyhyt, yleensä 2–4 vuotta. Laitokset ovat tehdasvalmisteisia, joten ne ovat nopeita asentaa ja ottaa käyttöön. Niiden kannattava minimikäsittelykapasiteetti on tyypillisesti 20 tonnia syötteitä päivässä, mistä ylöspäin ne ovat skaalattavissa lähes rajattomasti.

Kysy lisää »

Vahva yhteistyökumppani

Biovoiman ensisijainen partneri biodieselteknologioissa on Yhdysvaltalainen Renewable Energy Solutions (RPS), jolla on kokemusta yli 20 rakennetusta referenssilaitoksesta. Lisäksi RPS:n kehittämät ja patentoimat teknologiat mahdollistavat myös perinteisille prosesseilla haastavien raaka-aineiden kannattavan hyödyntämisen.

RPS:n biodiesel teknologioiden etuja ovat muun muassa

RPS:n biodiesel teknologioiden etuja ovat muun muassa

 • Modernit, jatkuvasti kehittyvät teknologiat
 • Yli 20 toteutettua referenssiprojektia
 • Lyhyt investoinnin takaisinmaksuaika: tyypillisesti 2–4 vuotta
 • Lopputuote täyttää ASTM D6751 ja EN 14214 vaatimukset, ja sillä on erittäin laajat markkinat fossiiliseen dieseliin sekoitettuna
 • Helppokäyttöiset, jatkuvatoimiset, automatisoidut prosessit
 • Soveltuvat hajautettuun biodieselin tuotantoon
 • Tarkka teknologiaratkaisu valittavissa raaka-aineen laadun perusteella

Ainutlaatuinen hybriditeknologia

RPS on kehittänyt ainutlaatuisen hybridibiodiesellaitoksen, joka yhdistää perinteisen tuotantoteknologian ja uuden sukupolven patentoidun superkriittisen prosessin. Tällä saavutetaan merkittäviä hyötyjä tilanteissa, joissa on tavoitteena käsitellä kohtuullisen haastavia syötteitä, joiden vapaiden rasvahappojen (FFA) pitoisuus on välillä 0-20 %. Hybridiprosessi mahdollistaa vapaiden rasvahappojen erottamisen ja muuntamisen biodieseliksi (metyyliestereiksi) superkriittisessä prosessissa, jolloin vain hyvälaatuiset rasvat viedään perinteiseen katalyyttiprosessiin käsiteltäväksi. Tällöin katalyyttiprosessia häiritsevien vapaiden rasvahappojen haitoista ei tarvitse huolehtia, vaan ne päinvastoin lisäävät merkittävästi biodieselin tuottoa.

Biodieselin tuotanto: hybridiprosessin prosessikaavio.
Biodieselin tuotanto: hybridiprosessin prosessikaavio.

 

Hybridiprosessilla saavutetaan muun muassa seuraavat hyödyt:

 • Mahdollisuus käsitellä kohtuullisen haastavia syötteitä, joiden FFA-pitoisuus on jopa 20 %
 • Metanolin kulutus vain ¼ happoesteröintiin verrattuna
 • Katalyytin kulutus vain ¼ pelkkään perinteiseen prosessiin verrattuna
 • Erittäin korkea biodieselin kokonaistuotto
 • Erittäin hyvä lopputuotteiden (biodiesel ja glyseroli) laatu
 • Jopa markkinoiden matalin tuotantokustannus ja siten erinomainen kannattavuus

Superkriittinen biodieselprosessi haastaville syötteille

Osana hybridiprosessiakin toimiva superkriittinen biodieselprosessi on erinomainen vaihtoehto, kun syötteiden vapaiden rasvahappojen (FFA) pitoisuudet ovat korkeampia kuin 20 %. Prosessissa ei tarvita happo- eikä emäskatalyyttiä, vaan reagointi metanolin kanssa tapahtuu korkeassa paineessa/lämpötilassa, mikä rikkoo rasvahappojen kemialliset sidokset ja saa aikaan reagoinnin metanolin kanssa. Lopputuotteet ovat puhtaita ja tarvitsevat vain vähän jälkikäsittelyä, mikä tekee siitä käytettävyydeltään erinomaisen teknologian.

RPS on rakentanut kaksi maailman suurinta superkriittisen biodieselteknologian tuotantolaitosta, ja se omistaa teknologiaan liittyviä patentteja.

Superkriittisen biodieselprosessin hyötyjä

 • Soveltuu jopa 100 % FFA syötteille
 • Ei tarvetta happo- tai emäskatalyytille
 • Haastavien syötteiden kohdalla merkittävästi perinteistä prosessia matalammat tuotantokustannukset
 • Ei suoloja, saippuaa tai muita sivutuotteita
 • Erinomainen lopputuotteiden laatu
 • Yksinkertainen prosessi, matalat huoltokustannukset

 

Ota yhteyttä »