fbpx

Lopputuotteen jalostuslaitteet

Hyödynnä biokaasulaitoksen käsittelyjäännöksen lannoitearvo.

Separaattorit - lopputuotteen erottelu kuiva- ja nestejakeeseen

Biokaasulaitoksen lopputuote eli käsittelyjäännös eli mädätysjäännös erotellaan usein kuiva- ja nestejakeeksi, mikä parantaa sen mahdollista jatkojalostusta sekä käytettävyyttä sellaisenaan lannoitteena. Käsittelyjäännöksen tärkeistä ravinteista suurin osa typestä ja kaliumista sitoutuu separoituun nestejakeeseen, mikä tekee siitä erinomaisen lannoitetiivisteen. Fosforista puolestaan suurin osa sitoutuu tyypillisesti separoituun kuivajakeeseen.

Biokaasulaitoksilla sekä maataloudessa hyvin yleinen separointiin käytetty teknologia on ruuvipuristin, joka on luotettava ja tehokas mekaaninen separointimenetelmä. Separoinnin tehokkuutta voidaan säätää eri syötemateriaaleille sopivaksi muun muassa seulan kokoa säätämällä. Ruuvipuristimella päästään tyypillisesti (syötteestä riippuen) noin 40 % kiintojakeen kuiva-ainepitoisuuteen.

Muita haastavampiin kohteisiin tarkoitettuja separointitekniikoita ovat muun muassa:

  • Nauhakuivaimet
  • Rumpukuivaimet
  • Dekantterilingot

Biovoiman edustamat separaattoriteknologiat tulevat luotettavilta valmistajilta, joilla on kokemusta biokaasulaitosten käsittelyjäännöksen kuivaamisesta.

 

Kysy lisää »

© Eko-Erotus Oy

Käsittelyjäännöksen jalostaminen lannoitemateriaaleiksi

Biokaasulaitoksen käsittelyjäännöksellä on merkittävä arvo lannoitemateriaalina. Tämä korostuu kuivamädätyslaitoksissa, joissa syötemassan ravinteet sitoutuvat huomattavasti märkälaitosta pienempään nestemäärään, eli lannoitteen ravinnepitoisuus on korkeampi.

Käsittelyjäännös voidaan hyödyntää sellaisenaan, tai:

  • kuivajaetta voidaan esimerkiksi pelletöidä
  • nestejaetta voidaan rikastaa entisestään.

Käsittelyjäännöksen hyödyntäminen lannoitemateriaaleina (sekä sen luomustatus) riippuu biokaasulaitoksen syötteistä ja kunkin maan paikallisesta lainsäädännöstä.

Käsittelyjäännöksen jalostaminen lannoitemateriaaleiksi