Suomen Biovoima Oy toimittaa Islannin suurimmalle biokaasulaitokselle ja heidän asiakkailleen virtuaaliseen kaasuverkkoon liittyviä ratkaisuja. Olemme sopineet usean biometaanin logistiikkajärjestelmän kaupasta Reykjavikiin, Islantiin. Tämän avulla teollisille toimijoille mahdollistetaan uusiutuvan energian käyttö omassa tuotantoprosessissa. Järjestelmä on kustannustehokas ratkaisu teollisuuden toimijoille, jotka haluavat lisätä uusiutuvan energian ja erityisesti biometaanin käyttöä energialähteenä.

Helposti räätälöitävissä asiakkaille

Suomen Biovoiman tarjoamat virtuaaliseen kaasuverkkoon liittyvät ratkaisut ovat helposti muokattavissa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Suomen Biovoima on panostanut viime aikoina erityisen paljon logistiikkaratkaisujen tarjontaan ja kehittänyt asiakastarpeisin mukautuvaa toimintamallia. ”Tällaisilla ratkaisuilla on erityisen suuri kysyntä tällä hetkellä ja useissa maissa halutaan nopeuttaa vihreää siirtymää ja muuttaa olemassa olevia biokaasulaitoksia Biometaanin tuotantoon.” -myyntijohtaja Jani Kangasaho kommentoi.

Biovoiman ratkaisu sopii hyvin Biometaania maakaasuverkkoon toimittaville asiakkaille sekä teollisille toimijoille, jotka haluavat korvata fossiilista kaasua ”vihreällä” kaasulla.

Lisätietoja asiasta:

Eero Tilsala, toimitusjohtaja Suomen Biovoima Oy

+358 40 514 7047

eero.tilsala@biovoima.fi

Jani Kangasaho, myyntijohtaja Suomen Biovoima Oy

+358 50 468 7907

jani.kangasaho@biovoima.fi