Pieksämäen Vesi Oy:n tilaaman ja Biovoiman urakoiman biokaasulaitoksen käyttöönottovaihe on alkamassa pian. Käyttöönotossa biokaasulaitokseen siirretään ikäänkuin ”ruisleivän juuri” toisesta, jo käynnissä olevasta laitoksesta. Ympiksi kutsuttu ”juuri” tuo biokaasureaktoriin valmiin mikrobikannan, joka rupeaa automaattisesti hajottamaan laitokseen syötettävää Pieksämäen Veden omaa orgaanista lietettä ja tuottamaan siitä biokaasua. Pieksämäelle ymppi tuodaan Kuopiosta ja Mikkelistä, joissa molemmissa toimii jo jätevedenpuhdistamolietteestä biokaasua tuottavat laitokset.

“Alkuperäisestä aikataulusta ollaan jonkin verran myöhässä globaalin automaatiokomponenttipulan vuoksi, mutta nyt kun keskus saatiin työmaalle, on asennuksissa laitettu turbovaihde silmään. Biologisen käyttöönoton valmius on tämän jälkeen saavutettu nopeasti. On todella mukava nähdä, miten työmaalla puhalletaan yhteen hiileen niin tilaajan, pääurakoitsijan, aliurakoitsijoiden kuin viranomaistenkin välillä, jotta yhteinen tavoite saavutetaan!” iloitsee laitosprojektia Biovoiman puolelta vetävä Tero Kemppi.

Täyteen kapasiteettiin päästyään Pieksämäen Veden biokaasulaitos tulee käsittelemään vuositasolla 6 000 tonnia kuivattua jätevedenpuhdistamo- ja rasvakaivolietettä. Tuotetusta biokaasusta valmistetaan 100 % uusiutuvaa sähköä ja lämpöä jätevedenpuhdistamon omaan tarpeeseen, minkä ylitse jäävä energia syötetään sähkö- ja kaukolämpöverkkoon.

Lisätietoja:

Eero Tilsala, Suomen Biovoima Oy
eero.tilsala@biovoima.fi
+358 40 514 7047

Tero Kemppi, Suomen Biovoima Oy
tero.kemppi@biovoima.fi
+358 50 4087100